obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Zverejňovanie
    - zmluvy
    objednávky
    faktúry 1
    faktúry 2
    faktúry 3
    faktúry 4
    faktúry 5
    faktúry 6
    faktúry 7
    faktúry 8
    faktúry 9
    faktúry 10
    faktúry 11
    faktúry 12
    faktúry 13
    faktúry 14
    faktúry 15
    faktúry 16
    faktúry 17
    faktúry 18
    faktúry 19
    faktúry 20
    faktúry 21
    faktúry 22
    faktúry 23
    + faktúry 24
 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - FAKTÚRY  
 
Zverejnené 
Typ  
Predmet  
Dodávateľ  
IČO/ID  
Suma  
   Faktúra č.  
 
31.03.2013 FD
Monitorovanie EZS
Hl.m.SR Bratislava
00603481
19,92 €
2136030441
TU
31.03.2013
FD
Kominárske práce
Gál František
41214102
65 €
13/2013
TU
31.03.2013
FD
Dodávka vody
BVS
35850370
427,88 €
113114744 
TU 
31.03.2013
FD Komunálny odpad
Hl.m.SR Bratislava
00603481
79,63 €
3413018918
TU
31.03.2013
FD
Dodávka plynu
SPP 35815256
4310 €
7412961080
TU
31.03.2013
FD
Dodávka elektriny
ZSE
36677281 200,05 €
7446932138
 TU
31.03.2013 FD
Dodávka elektriny
ZSE
36677281
10,84 €
7417418245
TU
31.03.2013 FD
Telefón - pevná linka
Telekom
35763469
 44,29 €
7747979198
TU
31.03.2013 FD Dodávka plynu
SPP
 35815256  32 €
 7297690740
TU
31.03.2013  FD Telefón - mobil
Telekom
35763469  14,27 €
 7302171323
TU
31.03.2013 FD
Telefón - mobil
Telekom
35763469  29,33 €
 7302171324
TU
31.03.2013 FD
Virtuálna knižnica
Komenský, s.r.o.
43908977
16,56 €
70596697
TU
31.03.2013 FD
Telefón - mobil
Telekom
35763469
20,54 €
7302037566
TU
31.03.2013 FD
Čistenie kanalizácie
Kanál servis
46148353
302,50 €
BA22006
TU
31.03.2013  
 
FD    
Kúpa tonera 
Papera  
46082182 
140,40 €    
51300047 
31.03.2013   
 
FD    
Stravné lístky 
 
Pino
 
44013141 
 
2083,34 €    
 0232013   
TU 
31.03.2013   
 
FD    
Kúpa tonera   
Papera   
46082182     
145,68 €    
 21301570  
TU 
31.03.2013    
FD    
Dodávka plynu 
 
 SPP  
35815256   
4310 €    
7414780507  
TU 
FD (faktúra dodávateľská)
 
 
Zverejnené 
Typ 
Predmet 
Dodávateľ 
IČO/ID 
Suma 
Faktúra č. 
   
24.02.2013  
FD   
Plynové revízie ANSA spol.s.r.o. 30840112 876,72 €
22130047  
TU  
24.02.2013  
  
FD   
Monitorovanie EZS
Hl.mesto SR Bratislava
603481
19,92 €
2136030091  
TU  
24.02.2013   
  
FD   
Dodávka vody BVS 35850370  443,96€
113106228  
TU  
24.02.2013   
  
FD   
Dodávka elektriny ZSE 36677281 10,84 €
7446827623  
TU  
24.02.2013   
  
FD   
Dodávka elektriny ZSE  36677281 200,05 €
7446820975  
TU  
24.02.2013   
  
FD   
Služby pevnej siete
Telekom 
35763469
56,21 €
1746996226  
TU    
24.02.2013   
  
FD   
Dodávka plynu SPP 35815256 32 €
7124473490  
TU   
24.02.2013   
  
FD
 
 
Komunálny odpad Hl.m. SR Bratislava  603481 
82,95 €
 3413007638   
TU   
24.02.2013   
  
FD   
Virtuálna knižnica   
KOMENSKÝ, s.r.o.   
43908977  
16,56 €   
70596697   
TU  
24.02.2013   
  
FD   
Úprava kabinetu pre pedagógov  
PROFI MODUL spol. s.r.o.   
35790539   
3827,16 €   
 1012268  
TU  
24.02.2013   
  
FD   
Dodávka plynu  
SPP  
35815256    
4310 €   
 7412923513  
TU   
24.02.2013    
FD   
Stravné lístky   
 PINO s.r.o.  
44013141   
3750 €   
0042013   
 TU  
 
 
 
  
Zverejnené 
Typ 
Predmet 
Dodávateľ 
IČO/ID 
Suma 
  
Faktúra č. 
   
  
  
  
  
  
  
  
15.2.2013 
FD 
Knihy - MŠ 
Peter Jurečko - predaj literatúry 
34297049 
92 € 
82013 
15.2.2013 
FD 
Papierenské výrobky - MŠ 
Ledacolor GmbH 
  
132,54 € 
1380019 
TU  
15.2.2013 
FD 
Servisná služba - hygienické potreby 
ILLE - Papier - Servis SK, spol.s.r.o. 
36226947 
324,70 € 
SR13003054 
TU  
15.2.2013 
FD 
Stavebné práce - výmena radiátora a odvzdušnenie systému 
ESCO spol.s.r.o. 
31324045 
315,83 € 
022013 
TU  
15.2.2013 
FD 
Školenie Spracovanie daňového priznania 
Agentúra JASPIS, s.r.o. 
35944889 
39 € 
9913213 
TU  
15.2.2013 
FD 
Atrament HP C6578 
FULL Servis, spol.s.r.o. 
35785772 
33,60 € 
130015 
15.2.2013 
FD 
Dodávka vody - dobropis stočného 
BVS, a.s. 
35850370 
- 2015,50 € 
12600625 
TU 
15.2.2013 
FD 
Dodávka elektriny 
ZSE 
36677281 
10,84 € 
7417306319 
TU  
15.2.2013 
FD 
Dodávka elektriny - preplatok 
ZSE 
36677281 
- 753,46 € 
7010431120 
TU  
15.2.2013 
FD 
Dodávka elektriny 
ZSE 
36677281 
200,05 € 
7417294361 
TU  
15.2.2013 
FD 
Dodávka elektriny 
ZSE 
36677281 
4019,95 € 
7417294362 
TU  
15.2.2013 
FD 
Dodávka plynu 
SPP 
35815256 
98,40 € 
7414774374 
TU 
15.2.2013 
FD 
Dodávka vody 
BVS, a.s. 
35850370 
352,57 € 
112197613 
TU  
15.2.2013 
FD 
Tlačivá - ZŠ, MŠ 
ŠEVT a.s. 
31331131 
24,30 € 
1132200168 
TU 
15.2.2013 
FD 
Predplatné časopisov - MŠ 
Slovenská pošta 
36631124 
54,05 € 
300491672 
TU  
15.2.2013 
FD 
Odvoz komunálneho odpadu 
Hl.mesto SR Bratislava 
603481 
96,22 € 
3412277743 
15.2.2013 
FD 
Telekom - pevná linka 
Slovak Telekom, a.s. 
35763469 
41,58 € 
6746018367 
TU  
15.2.2013 
FD 
Telekom - mobilná sieť 
Slovak Telekom, a.s. 
35763469 
20,54 € 
7213281113 
TU  
15.2.2013 
FD 
Monitorovanie ESZ - poplechy 
Hl.mesto SR Bratislava 
603481 
19,92 € 
2126034252 
TU  
15.2.2013 
FD 
Dodávka elektriny- preplatok 
ZSE 
36677281 
- 8,53 € 
7102026373 
TU  
15.2.2013 
FD 
Dodávka plynu 
SPP 
35815256 
32 € 
7124465231 
TU  
15.2.2013 
FD 
Nábytok do MŠ 
Vital a.s. 
36381250 
521,52 € 
TU  
15.2.2013 
FD 
Nábytok do MŠ 
NOMIland s.r.o. 
36174319 
399,60 € 
2127842 
TU  
15.2.2013 
FD 
Služby technika ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce 
Ing. Radoslav Lyžičiar - BEZPO 
40231356 
66,38 € 
20120318 
TU  
15.2.2013 
FD 
Monitorovanie ESZ 
Hl.mesto SR Bratislava 
603481 
19,92 € 
2126033977 
TU 
15.2.2013 
FD 
Dodávka plynu 
SPP 
35815256 
4310 € 
7418693476 
15.2.2013 
FD 
Pranie bielizne 
Práčovňa PRONTO 
46165819 
98,34 € 
2012050 
TU  
 
Zverejnené/ zaplatené 
Typ 
Predmet 
Dodávateľ 
IČO/ID 
Suma 
Faktúra č. 
   
5.1.2013 FD Dodávka plynu SPP 35815256 4310 € 7417713412
5.1.2013 FD Havária vody BVS 35850370 5403,80 €
TU
5.1.2013 FD Dodávka plynu
Oznámenie o preddavkoc
h
SPP 35815256 4310 €

TU
5.1.2013 FD Dodávka plynu SPP 35815256 4489 €
7282561249 
25.9.2012  
28.8.2012  
FD  
Dodávka plynu SPP 35815256 4478 €
7237573487  
TU  
25.9.2012   
19.7.2012   
FD  
Dodávka plynu SPP 35815256 4478 €
7227565245  
TU  
25.9.2012    
19.7.2012    
FD  
Dodávka elektriny ZSE 36677281 5645,30 €
7416731851   
TU   
25.9.2012    
6.7.2012    
FD   
Záloha - Prírodovedná učebňa KVANT pre Vás 31398294 1800 €
1350120053   
TU   
25.9.2012    
19.6.2012    
FD   
Dodávka plynu SPP 35815256 4479 €
7104522048   
TU  
02.06.2012  
31.05.2012
FD  
Oprava poruchy
na rozvode vody
Krtkovanie -
Miroslav Marek
32066848 6600 €
16512149
TU
 
 
02.06.2012  
31.05.2012
FD  
Stravné lístky
PINO s.r.o.
44013141
2500 €
0872012
TU
 
 
02.06.2012  
21.05.2012
FD  
Dodávka plynu - vyúčtovanie SPP 35815256 9512,56 €
7444095836
TU
 
 
02.06.2012  
17.05.2012
FD  
Dodávka plynu SPP 35815256 4494 €
7114246869
TU
 
 
02.06.2012  
16.04.2012
FD  
Dodávka plynu SPP 35815256 4535 €
7287448494
TU
 
 
02.06.2012  
05.04.2012
FD  
Stravné lístky
PINO s.r.o.
44013141
2500 €
0452012
TU
 
 
02.06.2012  
13.03.2012
FD  
Dodávka plynu SPP 35815256 4590 €
7114186799
TU
 
 
10.04.2012  
14.02.2012
FD
 
Dodávka plynu SPP 35815256
4597 €
7104388580   
TU   
10.04.2012  
14.02.2012  
FD  
Stravné lístky  
PINO s.r.o.  
44013141  
2500 €  
0072012  
 TU  
10.04.2012  
09.02.2012  
FD  
Dodávka elektriny  
ZSE  
36677281  
3673,05 €  
7445743270  
 TU  
10.04.2012  
21.12.2011  
FD  
Interaktívna tabuľa s prísluš.  
STIEFEL EUROCART s.r.o.  
31360513  
2895 €  
111313065  
 TU  
10.04.2012  
16.12.2011  
FD  
Nábytok  
BENJAMIN s.r.o.  
25523414  
1010,79 €  
508110141  
 TU  
10.04.2012  
15.12.2011  
FD  
Nábytok  
AB System Slovakia s.r.o.  
36707741  
1240,15 €  
2011143  
 TU  
10.04.2012  
15.12.2011  
FD  
Dodávka plynu  
SPP  
35815256  
3506 €  
7252329268  
 TU  
10.04.2012  
15.11.2011  
FD  
Dodávka plynu  
SPP  
35815256  
3491 €  
7257289615  
TU   
  
FD (faktúra dodávateľská)
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web