obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2014/2015  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Konzultácie
    Kontakty
    Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   
 
A K T U Á L N E     I N F O R M Á C I E
 

Hviezdoslavov Kubín
uverejnené: 22.02.2015

Vážení rodičia,
v utorok 24.2.2015 o 14.00 sa uskutoční v 2.pavilóne na 1.poschodí (prírodovedná učebňa) školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
LETÁČIK
 
  

Informácie o pripravovaných aktivitách
uverejnené: 10.02.2015

Vážení rodičia,
v piatok 13.2.2015 bude pre žiakov 2.stupňa organizovaná Valentínska párty a v utorok 17.2.2015 bude
pre žiakov 1.stupňa organizovaný karneval. Bližšie informácie podajú triedni učitelia.

 
  

Tlačivá k 2% z dane z príjmu
uverejnené: 05.02.2015

Vážení rodičia,
ak sa rozhodnete darovať 2% z dane z príjmu našej základnej škole, tlačivá nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz:

http://zshargasova.stranka.info/index.php?vid=CBB&CB=V&CBE=V&CBD=V&CBC=V&CBB=V&CBA=V&CA=V

Za Vaše príspevky a dary ďakujeme.
 
  

Nábor do Ping Pong klubu
uverejnené: 30.01.2015

Vážení rodičia, leták k náboru do PING PONG KLUBU.  

  
 
 
  

Organizácia piatka 30.1.2015 - vydávanie výpisov
uverejnené: 26.01.2015

Vážení rodičia,
v piatok 30.1.2015 budú žiakom vydané výpisy polročného hodnotenia nasledovne:

1.ročník na 4.vyuč.hodine
2.ročník na 5.vyuč.hodine
3.ročník na 5.vyuč.hodine
4.A na 4.vyuč.hodine a vyučovanie pokračuje 5.vyuč.hodinou (PDA)
4.B na 5.vyuč.hodine
5.ročník na 4.vyuč.hodine a dievčatá pokračujú 5.vyuč.hodinou (TŠV)
6.ročník na 5.vyuč.hodine
7.ročník na 5.vyuč.hodine
8.ročník na 6.vyuč.hodine
9.ročník na 6.vyuč.hodine

V pondelok 2.2.2015 majú žiaci polročné prázdniny. Vyučovanie po prázdninách začína 3.2.2015 podľa riadneho rozvrhu hodín. 
 
  

Pre rodičov budúcich prvákov
uverejnené: 18.01.2015

Vážení rodičia budúcich prvákov,

- po kliknutí na nasledujúci odkaz sa dostanete k potrebným informáciám:
- letáčik ku zápisu a k sprievodným akciám nájdete nižšie v odkaze:
 
  

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov
uverejnené: 14.01.2015

Vážení rodičia,
dňa 6. februára 2015 od 9.45 do 11.00 Vás pozývame na akciu, ktorá predchádza zápisu do 1.ročníka,
"Deň otvorených dverí" pre rodičov budúcich prvákov. Počas návštevy budete mať možnosť nahliadnuť na vyučovanie v 1. ročníku, prezrieť si priestory našej školy a stretnúť sa s vedením školy, ktoré Vám odpovie na Vaše otázky.
Tešíme sa na Vás!
 
  

Informácia o zápise
uverejnené: 12.01.2015

Vážení rodičia,
dňa 6. februára 2015 od 15.00 do 18.00 a 7. februára 2015 od 8.00 do 12.00 sa uskutoční zápis detí
do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2015/2016.

Viac informácií:
http://www.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/zapis15.jpg
 
  

Rodičovské združenie
uverejnené: 12.01.2015

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 19. januára 2015 o 17.00 h.

 
  

Vianočné prázdniny a želanie
uverejnené: 16.12.2014

Vážení rodičia, od pondelka 22.12.2014 do stredy 07.01.2015 sú vianočné prázdniny. V dňoch 08.01. a 09.01.2015 majú žiaci základnej školy udelené riaditeľské voľno. Vyučovanie po vianočnom voľne opäť začína v pondelok 12.01.2015.
V Š E T K Ý M    V Á M,   M I L Í    R O D I Č I A    A    D E T I,   Ž E L Á M E:

 
  

Oznam Rady školy
uverejnené: 11.12.2014

Stretnutie Rady školy sa uskutoční dňa 15.12.2014 o 18.00 v zborovni v pavilóne 1.stupňa.
Program:
1. Privítanie, otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2015 - materiál na prerokovanie Miestnym zastupiteľstvom
4. Plán činnosti RŠ na rok 2015
5. Rôzne
6. Záver
 
  

Informácia o ŠKD
uverejnené: 08.12.2014

Vážení rodičia,

v piatok 12.12.2014 bude prevádzka ŠKD z organizačných dôvodov skrátená do 17.00. Prosíme Vás, aby ste si do tohto času vyzdvihli svoje dieťa z ŠKD.
Ďakujeme za porozumenie.
 
  

Oznámenie - RIADITEĽSKÉ VOĽNO
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova 5 v Bratislave - Záhorskej Bystrici v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5),
udeľuje žiakom riaditeľské voľno z prevádzkovo - technických dôvodov v dňoch 8.1.2015 (štvrtok) a 9.1.2015 (piatok). Vyučovanie po vianočných prázdninách začne v pondelok 12.1.2015.
Zároveň oznamuje, že v uvedené dni nebude v prevádzke ŠKD.
 
  

Tvorivé dielne
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

v utorok 9.12.2014 sa budú konať v ŠKD od 15.00 do 17.00 Vianočné tvorivé dielne, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Viac informácií podajú pani vychvávateľky v jednotlivých oddeleniach.
 
  

Hodina kódu
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

naša škola sa zapojila do iniciatívy Hodina kódu (http://hourofcode.com), ktorej cieľom je priniesť moderný spôsob výučby informatiky medzi žiakov na celom svete počas jedného týždňa v roku.
Na hodinách informatiky od 8.12.2014 do 14.12.2014 sa budú pri výuke žiakov všetkých ročníkov využívať kvalitne pripravené online kurzy Code.org zamerané na základy programovania.

 
  

Mikulášsky turnaj v stolnom tenise
uverejnené: 02.12.2014