obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2016/2017  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
 
Informácia
Zverejnené 11.01.2017

Vážení rodičia,
dávame do pozornosti pripravované aktivity na nasledujúce obdobie.

 
Želanie
Zverejnené 21.12.2016 
Vyhodnotenie jesenného zberu papiera
Zverejnené 13.12.2016

Vážení rodičia,
ďakujeme za spoluprácu pri jesennom zbere papiera. Spolu sme vyzbierali 7 610 kg.
Vyhodnotenie zberu - JEDNOTLIVCI 
Vyhodnotenie zberu - KOLEKTÍVY

 
Oznam
Zverejnené 13.12.2016

Vážení rodičia,
v budove 1. a 2.stupňa sú vystavené stratené a nájdené veci vašich detí. Vystavené budú do 19.12.
Po tomto termíne budú všetky veci, o ktoré nikto neprejaví záujem (nenájde sa majiteľ) odvezené
do detského domova.

Ďakujeme za porozumenie.

 
Rodičovské združenie
Zverejnené 07.12.2016

Vážení rodičia,
pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 12.12.2016 o 17.00 h.


 
Recitačná súťaž Šaliansky Maťko
Zverejnené 28.11.2016

Vážení rodičia,
v stredu 30. novembra 2016 sa o 14.00 uskutoční v učebni 2.A v budove 1. stupňa
súťaž v prednese povestí "Šaliansky Maťko".

Všetkých, ktorí máte záujem prísť povzbudiť svoje dieťa, srdečne pozývame.


 
Vyhodnotenie podujatia školských knižníc
Zverejnené 27.11.2016

Úspech našej ZŠ s MŠ získaním 4. miesta 

v 12. ročníku celoslovenského projektu  
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 
organizovaného k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2016
 
Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana.  

 
Oznam o udelení riaditeľského voľna 
Zverejnené 14.11.2016

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV 6. – 9. ročníka

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
Bratislava 
udeľuje  dňa 23.11.2016 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka
z organizačných dôvodov (Testovanie 5-2016).
 
Žiaci 1. – 4. ročníka majú riadne vyučovanie.
 

Školský klub detí a Zariadenie školského stravovania bude v riadnej prevádzke.  

Ďakujeme za pochopenie.
 
                                                                                     PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka 
 
Jesenná brigáda - P O Ď A K O V A N I E
Zverejnené 07.11.2016

Všetkým aktívnym rodičom, deťom a iným pomocníkom, ktorí prišli na jesennú brigádu 5.novembra
 
Ď A K U J E M E
za pomoc pri zveľaďovaní školského areálu a jeho príprave na zimu.
 
Jesenná brigáda
Zverejnené 20.10.2016

Vážení rodičia, žiaci, deti, rodinní príslušníci a priatelia školy,
v sobotu 5.11.2016 ZŠ s MŠ Hargašova organizuje JESENNÚ BRIGÁDU v areáli školy, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Začiatok je plánovaný na 9.00 hodinu. Potrebné sú hrable, kosačky, fúriky, ...  a dobrá nálada.

 
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Zverejnené 20.10.2016

Vážení rodičia,
v pondelok 24.10. v čase od 13.00 do 15.30 sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc podujatie v školskej knižnici akcia 

"My sme spisovatelia, čitatelia, ilustrátori,..."
 
 
Výstava jesenných plodov
Zverejnené 20.10.2016

Vážení rodičia,
od pondelka 24.10. do štvrtka 27.10. bude v budove 1.stupňa prebiehať výstava jesenných plodov. Pozrieť si ju môžete denne od 15.30 do 17.00.
Výrobky na výstavu treba nosiť od 20.10. do 21.10. s menovkou výrobcu.

Na už vystavené výrobky aj zo Strašitekvíc je možné prísť sa pozrieť už v piatok 21.10.

 
Strašitekvice
Zverejnené 18.10.2016

Vážení rodičia,
zajtra 19.10. o 15.00 sa budú konať v školskom klube detí tvorivé dielne "STRAŠITEKVICE",
na ktoré Vás pozývame.
Tešia sa na Vás Vaše deti a pani vychovávateľky.

 
Aktivity OKTÓBER
Zverejnené 11.10.2016

Vážení rodičia,
dávame vám do pozornosti
PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY v mesiaci október.

 
Zber papiera
Zverejnené 05.10.2016

Vážení rodičia, 
v termíne od 10.10.2016 do 21.10. bude na našej škole prebiehať zber papiera.

Papier môžete odovzdávať pri kotolni školy:
- pred vyučovaním od 7.30 do 8.00
- poobede od 16.00 do 17.00.

 
Jazykový týždeň 
Zverejnené 03.10.2016, doplnené 11.10.2016

Vážení rodičia, 
aj tento šk.r. organizujeme JAZYKOVÝ TÝŽDEŇ pre prihlásených žiakov z 3.-9. ročníka.

UPOZORNENIE:
 
Žiaci prihlásení na jazykový týždeň sa budú učiť nasledovne: 
1.stupeň: denne 4 vyuč. hodiny na jazykovom týždni a potom riadne podľa rozvrhu hodín 
(5. a 6.hodina)
 
2.stupeň: denne 5 vyuč. hodín na jazykovom týždni a potom riadne podľa rozvrhu hodín 
(6. a 7.hodina)

!!! V týždni od 24.10. do 27.10. budú mať žiaci 4. ročníka 5 hodín denne na jazykovom
    týždni a potom riadne podľa rozvrhu (utorok 6.h.)
    V týždni od 24.10. do 27.10. budú mať žiaci 6. ročníka 6 hodín denne na jazykovom
    týždni s výnimkou stredy, kedy budú mať 7 hodín.
 

HARMONOGRAM:
10.10. – 14.10. žiaci 5.A, 5.B, 8.A, 9.A 
17.10. – 21.10. žiaci 3.A, 3.B, 7.A, 7.B 
24.10. – 27.10. žiaci 4.A, 4.B, 6.A

Zoznamy a miesto konania budú vyvesené na vnútorných dverách hlavných vchodov.


Žiaci, ktorí sa jazykového týždňa nezúčastnia sa budú učiť podľa rozvrhu hodín.
Konkrétne informácie podajú triedni učitelia vždy koncom týždňa.
 

 
Záujmová činnosť (krúžky) v šk.r. 2016/2017 
Zverejnené 25.09.2016

Vážení rodičia,
ponúkame vám
ZOZNAM otvorených krúžkov v šk.r. 2016/2017, na ktoré sa dali použiť vzdelávacie poukazy.

 
Informácia - piatok 16.9.2016
Zverejnené 12.09.2016