obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2016/2017  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
 
Záujmová činnosť (krúžky) v šk.r. 2016/2017 
Zverejnené 25.09.2016

Vážení rodičia,
ponúkame vám
ZOZNAM otvorených krúžkov v šk.r. 2016/2017, na ktoré sa dali použiť vzdelávacie poukazy.

 
Informácia - piatok 16.9.2016
Zverejnené 12.09.2016

Vážení rodičia,
v piatok 16.9.2016 sa na našej škole uskutoční:
1.stupeň CVIČENIE V PRÍRODE (podľa bližších informácií tr.uč.)
2.stupeň ÚČELOVÉ CVIČENIE (podľa bližších informácií tr.uč.)

Organizácia:
- zraz pred budovami školy o 7.45
- odchod zo školy o 8.00
- návrat a ukončenie: 1.stupeň: 1. a 2.ročník o 11.30;  3. a 4. ročník o 12.00
                                    2.stupeň o 13.30
 
 
Jazykový týždeň - ENGLISH WEEK
Zverejnené 12.09.2016

Vážení rodičia,
aj v tomto školskom roku organizujeme v spolupráci s jazykovou školou International House jazykový týždeň pre žiakov 3. – 9. ročníka.  
Termín: od 10. októbra 2016(zaradenie do skupín a presný termín upresníme)
Naplnenosť skupín: do 15 žiakov 
Intenzita výučby: 3.-4. ročník – 4x45 minút denne, spolu 20 hodín za týždeň 
                              5.-9. ročník – 5x45 minút denne, spolu 25 hodín za týždeň 
Cena: 38 € za žiaka 3.-4. ročníka 
            45 € za žiaka 5.-9. ročníka

 PRIHLÁŠKA – odovzdať triednemu učiteľovi do 26. septembra 2016 spolu s platbou.

 
 
Rodičovské združenie
Zverejnené 10.09.2016

Vážení rodičia,
pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v pondelok 19.9.2016 o 17.00 vo všetkých ročníkoch školy.


 
Európsky týždeň športu
Zverejnené 10.09.2016

Vážení rodičia, 
v týždni od 10. do 17. septembra 2016 prebieha na Slovensku Európsky týždeň športu. Naša škola sa do projektu Európsky týždeň športu zapojí Európskym dňom športu v utorok 13. septembra 2016.
 
Priebeh akcie:    
Začiatok po 3. vyučovacej hodine o 10.35, ukončenie v rozmedzí rozvrhu hodín. Treba sa riadiť pokynmi triednych učiteľov.

Ročníky 7., 8., 9. – cyklotúra v Karpatoch,   
trasa: škola – Marianka – Malý Slavín – Kačín – škola
 
Ročníky 4., 5., 6. – beh okolo námestia , cvičenie aerobiku, drobné športové hry
 
Ročníky 1., 2., 3. – športové hry v areáli školy 

 
Vzdelávacie poukazy
Zverejnené 10.09.2016

Vážení rodičia,

v piatok 9.9. boli vašim deťom rozdané vzdelávacie poukazy spolu so sprievodným listom, v ktorom je i ponuka krúžkov v šk.r. 2016/2017. Ak sa rozhodnete poukaz uplatniť v ZŠ s MŠ Hargašova treba ho doniesť podpísaný podľa pokynov v sprievodnom liste do 20.9.2016. Ďakujeme za spoluprácu.
 
 
Oznam o postrekovaní proti kliešťom
Zverejnené 09.09.2016

Vážení rodičia,

v sobotu 10.9. a v nedeľu 11.9.2016 bude firma Asanista Plus spol.s r.o. vykonávať v areáli školy postrek proti kliešťom 1% roztokom prípravku K-Othrine. Postrekovanie bude realizované na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (
RÚVZ).

V tomto čase sa neodporúča pohybovať na trávnatých plochách v areáli školy. Po zaschnutí postreku nehrozia žiadne zdraviu nebezpečné účinky na ľudí a zvieratá.

V prípade zlého počasia bude postrekovanie preložené na iný termín, o ktorom budete včas informovaní.


 
Slávnostné otvorenie šk.r. 2016/2017
Zverejnené 29.08.2016

Vážení rodičia,
 
dňa 5.9.2016 bude slávnostne otvorený nový školský rok 2016/2017.

Žiaci 1. r. čakajú pred hlavným vchodom budovy 1. stupňa na p. učiteľky, ktoré si ich prídu prevziať o 8.00 a spoločne odídu na miesto privítania.
 
Žiaci 2. – 9. r. čakajú pred budovami podľa nižšie uvedených informácií na triednych učiteľov, ktorí  ich o 8.30 odvedú do tried.
 
 
*Žiaci 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A sa zhromažďujú pri bočných vchodoch budovy
1. stupňa podľa označenia na dverách.
 
 
*Žiaci 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A sa zhromažďujú pred hlavným vchodom budovy 2. stupňa.
 
 
Časový harmonogram dňa 5.9.2016:  

*8.30 odchod žiakov do tried pod vedením triednych učiteľov

*8.45 slávnostné otvorenie hymnou SR

*Triednické hodiny (oboznámenie so školským poriadkom, poučenie o dodržiavaní pravidiel 
  BOZP, organizácia týždňa, rozvrh hodín, ...)

*10.30 ukončenie, odchod domov a do ŠKD

*11.00 obed v školskej jedálni

*ŠKD funguje v tento deň do 16.00

Školský týždeň od 6.9. do 7.9.
 
 

Žiaci 2. – 4. ročníka sa budú učiť 4 vyuč. hodiny, podľa pokynov triednych učiteľov.
 
 
Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú učiť 5 vyuč. hodín, podľa pokynov triednych učiteľov.
 
 
Žiaci 1. ročníka budú mať od 6.9. do 9.9. ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ (podľa pokynov tr.uč.), 4 vyuč. hodiny denne.
 
 
Od 8.9 vyučovanie podľa rozvrhu hodín.  
 

 
Informácia - ponuka SZUŠ Ružová dolina
Zverejnené 24.08.2016

Vážení rodičia,
 
PONUKA odborov Súkromnej ZUŠ Ružová dolina

 
Informácia pre stravníkov v ŠJ
Zverejnené 10.08.2016

Vážení rodičia, dávame do pozornosti dôležitú informáciu:

 
Stránkové hodiny
Zverejnené 08.07.2016

Vážení rodičia,
stránkové dni a hodiny počas letných prázdnin budú každú stredu od 10.00 do 12.00.
 

 
Pozdrav
Zverejnené 01.07.2016

Vážení rodičia,
dnes, 1. júla, začínajú žiakom  letné prázdniny. Všetkým žiakom a aj vám rodičom prajeme krásne a pohodové dni voľna a oddychu.

Pri školských povinnostiach sa opäť stretneme 5.septembra.
 

 
Vyhodnotenie zberu papiera
Zverejnené 04.07.2016

Vážení rodičia,
na jar 2016 sa v ZŠ s MŠ Hargašova konal zber papiera. Výsledok bol veľkolepý. Posúďte sami :-)

 
Ponuka krúžkov na šk.r. 2016/2017
Zverejnené 29.06.2016

Vážení rodičia,
ZŠ s MŠ, Hargašova 5 ponúka pre šk.r. 2016/2017  
V ponuke sú iba krúžky zabezpečované zamestnancami ZŠ s MŠ, Hargašova 5.
 
 
Posledný týždeň v škole - informácia
Zverejnené 27.06.2016

Vážení rodičia,
od pondelka 27.6. do stredy 29.6. bude pobyt žiakov v škole upravený nasledovne:

1. a 2. ročník do 11.40
3. a 4. ročník do 12.35
5. - 9. ročník v pondelok 27.6. do 13.00; od utorka 28.6. do 12.35

30.6. slávnostné ukončenie školského roku, viď. informácie nižšie.
 
 
Informácie o ukončení šk.r. 2015/2016
Zverejnené 26.06.2016

Vážení rodičia,
slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016 bude 30.júna 2016 v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Priebeh:
Žiaci prídu do školy na 8.00. Spoločne sa presunú do SD, kde bude nasledovať záverečný program od 8.15. Po ukončení programu v SD sa žiaci spoločne presunú do svojich tried, kde im budú rozdané koncoročné vysvedčenia. Ukončenie posledného školského dňa je plánované na 10.30.

Vydávanie obedov:
Obedy sa budú vydávať od 11.00 do 13.00.

Školský klub detí:
Prevádzka ŠKD bude zabezpečená do 17.00.
 
 
Informácie o stavebných prácach
Zverejnené 26.06.2016

Vážení rodičia,
v priestoroch ZŠ s MŠ na Hargašovej ulici prebiehajú stavebné práce. Čítajte viac:
 
Pripravované aktivity školy
Zverejnené 14.06.2016

Vážení rodičia,
ponúkame vám informáciu o 
záverečných aktivitách školy.

Bližšie informácie podávajú žiakom triedni učitelia.
 
 
 
Zasadanie Rady školy
Zverejnené 03.06.2016

Zasadanie Rady školy sa uskutoční dňa 13.6.2016 o 18.00 v zborovni v pavilóne 1.stupňa.
Program:
1. Otvorenie
2. Výsledky Testovania 9/2016
3. Informácia o výsledkoch zápisu do MŠ
4. Informácia - spätná väzba po rodičovských združeniach v ZŠ
5. Informácia - spätná väzba po rodičovských združeniach v MŠ
6. Organizácia školského roka 2016/2017
7. Školské vzdelávacie programy na šk.r. 2016/2017 - ZŠ
8. Stav rozpočtu školy a plán čerpania v najbližšom období
9. Príprava volieb riaditeľa/riaditeľky školy
10. Záver

 
 
Oznam - oslava Dňa detí a Dňa rodiny
Zverejnené 03.06.2016

Vážení rodičia,
avizovaná akcia OSLAVA DŇA DETÍ A DŇA RODINY sa dnes 3.6. uskutoční. Začína sa o 15.00.

 
 
Rodičovské združenie
Zverejnené 01.06.2016

Vážení rodičia,
pozývame vás, v pondelok 6.6. sa o 17.00, na koncoročné rodičovské združenia v triedach vašich detí.

 
 
Oslava Dňa detí a Dňa rodiny
Zverejnené 26.05.2016

Vážení rodičia,
v piatok 3.6. od 15.00, kedy bude slávnostné otvorenie akcie, sa v areáli ZŠ s MŠ Hargašova uskutoční oslava Dňa detí a Dňa rodiny. Registrácia súťažiacich rodín začne od 15.30 do 16.00.      
Viac na stránke Záhorskej Bystrice: Informácie o oslave Dňa detí a Dňa rodiny

Tak ako po minulé roky, tak i tento, by sme boli vďační za rôzne predmety vhodné ako odmeny pre súťažiacich. Prijímať sa budú v kancelárii p.riaditeľky.
Privítali by sme aj malé občerstvenie v podobe napr. koláčikov (sladkých, slaných), pitného režimu, ...
Veď Vy viete, čo majú Vaše deti radi. 

Ď A K U J E M E a tešíme sa na príjemne strávené piatkové popoludnie.
 

 
 
Oznam pre rodičov 1.C
Zverejnené 26.05.2016

Vážení rodičia,
otvorené hodiny v rámci Dňa otvorených hodín v 1.C s pani učiteľkou B.Hricovou budú v utorok 31.5. počas 1. a 2. hodiny (MAT, SJL).
 
 
Fotografovanie
Zverejnené 25.05.2016

Vážení rodičia,
v piatok 27.mája sa budú počas dopoludnia fotografovať triedne kolektívy.
 
 
Pozvánka - Deň otvorených dverí
Zverejnené 22.05.2016, doplnené 24.05.2016, doplnené 25.05.2016

Vážení rodičia,
vo štvrtok 26.5.2016 sa uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v našej škole, na ktorý vás srdečne pozývame. V doplňujúcich informáciach sa dozviete, ktoré triedy budú mať DOD v iný deň.

 
Pozvánka - SZUŠ Ružová dolina
Zverejnené 19.05.2016

Vážení rodičia,
SZUŠ Ružová dolina Vás pozýva na oslavu MDD - Detský festival zábavy a zdravia a na oslavu 10. výročia založenia školy. 
Aktivity - mesiac máj
Zverejnené 17.05.2016

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti ďalšie pripravované aktivity v mesiaci máj. 
 
Príchod detí zo ŠvP
Zverejnené 13.05.2016

Vážení rodičia,
návrat detí zo školy v prírode, podľa posledných informácií, má byť okolo 16.00.

 
Krátka informácia zo ŠvP
Zverejnené 08.05.2016

Vážení rodičia,
účastníci školy v prírode (žiaci a pedagógovia) sú už na mieste (Belianske Tatry). Deti sú ubytované, najedené a pokračujú v ďalších školoprírodových činnostiach.

 
Oznamy
Zverejnené 04.05.2016

Vážení rodičia,
- zajtra, vo štvrtok, 05.05. píšu prihlásení žiaci 4. a 6. ročníka KOMPARO. Bližšie informácie dostali žiaci od triednych učiteľov, prípadne vyučujúcich v triede. Komparo sa píše počas prvých troch vyučovacích hodín. Potom žiaci odídu do svojich tried, kde budú pokračovať vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín.

- v nedeľu 08.05. o 8.00 odchádzajú prihlásení žiaci 1. stupňa do školy v prírode do Belianskych Tatier (hotel Magura). Bližšie informácie dostali žiaci od triednych učiteľov. Návrat žiakov bude v piatok 13.05. okolo 13 - 14 hod.

 
Oznam
Zverejnené 28.04.2016

Vážení rodičia,
z dôvodu pretrvávania veľmi chladného počasia bolo fotografovanie triednych kolektívov v piatok 29.4. zrušené. Náhradný termín oznámime.

 
Moja vlastná tvorba - vyhodnotenie
Zverejnené 26.04.2016

Do nášho školského projektu sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa. Spomedzi všetkých spisovateľských a ilustrátorských prác boli vybrané najlepšie, za ktoré boli autori odmenení knižnými odmenami.
 
Fotografovanie triednych kolektívov
Zverejnené 26.04.2016

Vážení rodičia,
avizované fotografovanie triednych kolektívov bolo z dôvodu veľmi chladného počasia preložené
z pondelka 25.4. na piatok 29.4.

 
Poďakovanie
Zverejnené 24.04.2016

Všetkým rodičom, deťom, žiakom, ktorí pomohli v sobotu 23.4.2016 skrášliť školský are
ál, pokosiť a pohrabať trávnaté plochy, upraviť detské ihrisko pri materskej škole, vyvoziť piesok z pieskoviska, ostrihať kríky, ...  Ď A K U J E M E!
 
Oznam o postrekovaní proti kliešťom
Zverejnené 14.04.2016

Vážení rodičia,

v sobotu 16.4. a v nedeľu 17.4.2016 bude firma Asanista Plus spol.s r.o. vykonávať v areáli školy postrek proti kliešťom 1% roztokom prípravku K-Othrine. Postrekovanie bude realizované na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (
RÚVZ).

V tomto čase sa neodporúča pohybovať na trávnatých plochách v areáli školy. Po zaschnutí postreku nehrozia žiadne zdraviu nebezpečné účinky na ľudí a zvieratá.

V prípade zlého počasia bude postrekovanie preložené na iný termín, o ktorom budete včas informovaní.
 
Škola v prírode - rekapitulácia ponuky 
Zverejnené 05.04.2016

Vážení rodičia,

Ponuka školy v prírode  ZŠ Hargašova, jar 2016
1.stupeň  ZŠ  (1. - 4 . ročník)
Termín:  8. – 13. mája 2016 (nedeľa – piatok)
Miesto:  Hotel Magura, Belianske Tatry, Ždiar
Cena: 160€/žiak (štvrtáci 60€)

V cene: ubytovanie, doprava, strava, interný zdravotník, program, poistenie
Prihlásiť môžete svoje dieťa uhradením celej sumy do 15.4.2016!!! na účet
SK66 1100 0000 0026 1079 8354 – Tatra banka, do poznámky treba uviesť meno
a priezvisko dieťaťa, VS – prvých šesť číslic rodného čísla dieťaťa.
 
Jarná brigáda
Zverejnené 05.04.2016

Vážení rodičia, žiaci, deti, rodinní príslušníci a priatelia školy,
v sobotu 23.4.2016 ZŠ s MŠ Hargašova organizuje JARNÚ BRIGÁDU v areáli školy, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Začiatok je plánovaný na 9.00 hodinu. Potrebné sú hrable, kosačky, fúriky, ...  a dobrá nálada.

 
Úspechy našich žiakov
Zverejnené 25.3.2016

Váźení rodičia,
pozrite si úspech našich žiakov na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín (kategória II., POÉZIA) a úspech našich malých hráčov stolného tenisu na Pezinskej školskej lige v stolnom tenise
( foto)
 
Úspešní žiaci - GRATULUJEME!!!

 
Zápis do 1.ročníka
Zverejnené 22.3.2016

Vážení rodičia budúcich prvákov,
zápis do 1.ročníka sa bude konať v piatok 8.4.2016 od 15.00 do 18.00 a v sobotu 9.4.2016 od 8.00 do 12.00 h.

Viac o zápise (oznámenie o zápise, dotazník dieťaťa, letáčik k zápisu, ...)