obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2015/2016  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
 
Oznam
Zverejnené 28.04.2016

Vážení rodičia,
z dôvodu pretrvávania veľmi chladného počasia bolo fotografovanie triednych kolektívov v piatok 29.4. zrušené. Náhradný termín oznámime.

 
Moja vlastná tvorba - vyhodnotenie
Zverejnené 26.04.2016

Do nášho školského projektu sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa. Spomedzi všetkých spisovateľských a ilustrátorských prác boli vybrané najlepšie, za ktoré boli autori odmenení knižnými odmenami.
 
Fotografovanie triednych kolektívov
Zverejnené 26.04.2016

Vážení rodičia,
avizované fotografovanie triednych kolektívov bolo z dôvodu veľmi chladného počasia preložené
z pondelka 25.4. na piatok 29.4.

 
Poďakovanie
Zverejnené 24.04.2016

Všetkým rodičom, deťom, žiakom, ktorí pomohli v sobotu 23.4.2016 skrášliť školský are
ál, pokosiť a pohrabať trávnaté plochy, upraviť detské ihrisko pri materskej škole, vyvoziť piesok z pieskoviska, ostrihať kríky, ...  Ď A K U J E M E!
 
Oznam o postrekovaní proti kliešťom
Zverejnené 14.04.2016

Vážení rodičia,

v sobotu 16.4. a v nedeľu 17.4.2016 bude firma Asanista Plus spol.s r.o. vykonávať v areáli školy postrek proti kliešťom 1% roztokom prípravku K-Othrine. Postrekovanie bude realizované na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (
RÚVZ).

V tomto čase sa neodporúča pohybovať na trávnatých plochách v areáli školy. Po zaschnutí postreku nehrozia žiadne zdraviu nebezpečné účinky na ľudí a zvieratá.

V prípade zlého počasia bude postrekovanie preložené na iný termín, o ktorom budete včas informovaní.
 
Škola v prírode - rekapitulácia ponuky 
Zverejnené 05.04.2016

Vážení rodičia,

Ponuka školy v prírode  ZŠ Hargašova, jar 2016
1.stupeň  ZŠ  (1. - 4 . ročník)
Termín:  8. – 13. mája 2016 (nedeľa – piatok)
Miesto:  Hotel Magura, Belianske Tatry, Ždiar
Cena: 160€/žiak (štvrtáci 60€)

V cene: ubytovanie, doprava, strava, interný zdravotník, program, poistenie
Prihlásiť môžete svoje dieťa uhradením celej sumy do 15.4.2016!!! na účet
SK66 1100 0000 0026 1079 8354 – Tatra banka, do poznámky treba uviesť meno
a priezvisko dieťaťa, VS – prvých šesť číslic rodného čísla dieťaťa.
 
Jarná brigáda
Zverejnené 05.04.2016

Vážení rodičia, žiaci, deti, rodinní príslušníci a priatelia školy,
v sobotu 23.4.2016 ZŠ s MŠ Hargašova organizuje JARNÚ BRIGÁDU v areáli školy, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Začiatok je plánovaný na 9.00 hodinu. Potrebné sú hrable, kosačky, fúriky, ...  a dobrá nálada.

 
Úspechy našich žiakov
Zverejnené 25.3.2016

Váźení rodičia,
pozrite si úspech našich žiakov na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín (kategória II., POÉZIA) a úspech našich malých hráčov stolného tenisu na Pezinskej školskej lige v stolnom tenise
( foto)
 
Úspešní žiaci - GRATULUJEME!!!

 
Zápis do 1.ročníka
Zverejnené 22.3.2016

Vážení rodičia budúcich prvákov,
zápis do 1.ročníka sa bude konať v piatok 8.4.2016 od 15.00 do 18.00 a v sobotu 9.4.2016 od 8.00 do 12.00 h.

Viac o zápise (oznámenie o zápise, dotazník dieťaťa, letáčik k zápisu, ...)
 
Čajovníková rozprávková čitáreň
Zverejnené 20.3.2016

Vážení rodičia a žiaci, v pondelok  21.3.2016 sa v školskej knižnici bude konať zaujímavá akcia.
(Klik na obrázok)
 
 
 
Veľkonočné prázdniny
Zverejnené 16.3.2016

Vážení rodičia,
od štvrtka 24.marca 2016 do utorka 29.marca 2016 budú veľkonočné prázdniny.
Vyučovanie začína v stredu 30.marca 2016.

Vedenie a zamestnanci ZŠ s MŠ Hargašova prajú krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.

 
2% z dane z príjmu
Zverejnené 16.3.2016

Vážení rodičia,
tento rok je OZ pri rodičovskom združení pri ZŠ s MŠ Hargašova (RZH) opäť zaregistrované v zozname príjemcov 2% z dane z príjmu. Všetkým vám, ktorí sa rozhodnete podporiť svojimi 2% z dane z príjmu OZ pri rodičovskom združení pri ZŠ s MŠ Hargašova (RZH), ktoré podporuje výchovno - vzdelávacie aktivity ZŠ s MŠ Hargašova  Ď A K U J E M E.
 
 
Súťaž "Moja vlastná tvorba"
Zverejnené 13.3.2016

Vážení rodičia,
školská knižnica pri ZŠ s MŠ Hargašova vyhlasuje súťaž "Moja vlastná tvorba".
Súťaž prebieha od 14.3. do 31.3., súťaží sa o najlepšieho ilustrátora a autora poézie a prózy.
Viac sa dozviete v školskej knižnici a kliknutím na obrázok.

 
Rodičovské združenie
Zverejnené 8.3.2016

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa budú konať dňa 14.3.2016 o 17.00 v kmeňových triedach.

 
 
Oznam pre žiakov a rodičov 8. a 9.ročníka - Volkswagen Slovakia
Zverejnené 2.3.2016

Milí rodičia, 
spoločnosť Volkswagen Slovakia Vás s radosťou pozýva na „Deň otvorených dverí v Centre duálneho vzdelávania Volkswagen Slovakia“. Priblížime Vám 4 novootvorené odbory duálneho vzdelávania pre absolventov 9.roč. ZŠ v šk. rok 2016/2017.
 
Umožnite svojim deťom naštartovať úspešnú kariéru so spoločnosťou Volkswagen Slovakia!
 
Podujatie sa uskutoční dňa 14.3. od 16:00 v areáli bratislavského závodu Volkswagen Slovakia.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť!                                  Pozvánka
 
 
Zápis do prvého ročníka
Zverejnené 1.3.2016

Vážení rodičia,
zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch:
piatok 8.4.2016 od 15.00 do 18.00 a
sobota 9.4.2016 od 8.00 do 12.00.

 
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Zverejnené 29.2.2016

Vážení rodičia,
v stredu 2.3.2016 sa o 14.00 h. uskutoční školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Vybraní recitátori budú súťažiť v prírodovednej učebni v pavilóne 2.stupňa.


 
Obchodná verejná súťaž
Zverejnené 17.2.2016

Základná škola s materskou školou zastúpená PaedDr. Zuzanou Kaliarikovou - riaditeľkou
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na

 
"Prenájom nebytových priestorov v areáli Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica - výdajne stravy"

 
Jarné prázdniny
Zverejnené 17.2.2016

Vážení rodičia,
od pondelka 22.2.2016 do piatka 26.2.2016 budú JARNÉ PRÁZDNINY.
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začína v pondelok 29.2.2016.
 

 
Vyučovanie začína 10.2.
Zverejnené 9.2.2016

Vážení rodičia,
ďakujeme vám za podporu a trpezlivosť počas ostrého časovo neobmedzeného štrajku učiteľov,
do ktorého sa zapojili aj pedagógovia ZŠ s MŠ Hargašova. Dňa 9.2.2016 štrajk prerušujú, zostávajú
v štrajkovej pohotovosti a od 10.2.2016 sa vracajú späť do práce.

Oznamujeme vám, že od 10.2.2016 začína riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín, prevádzka ŠKD
a aj prevádzka materskej školy.

"Naše snahy však tým nekončia. Aj naďalej budeme aktívni ...     celý LIST k prerušeniu štrajku

Budeme radi, keď nám budete vy – rodičia v našich snahách pomáhať, čo môžeme najbližšie urobiť spolu na plánovanej demonštrácii pod názvom ZRPŠ – Zhromaždenie rodičov a priateľov školy,
ktorá sa uskutoční v stredu 10. 2. 2016 o 17,00 hodine na Námestí SNP v Bratislave.

 
Štrajk - aktualizácia
Zverejnené 8.2.2016

Vážení rodičia,

ZŠ s MŠ Hargašova zostáva aj naďalej v núdzovom režime.
Vyučovanie prebieha iba na 1. stupni a v 9.ročníku. Prevádzku ŠKD nevieme zabezpečiť.
Strava v školskej jedálni je zabezpečená pre prihlásených žiakov.

Prevádzka 1. stupňa končí o 13.00, ak nemajú žiaci v rozvrhu 6 hodín (4.A, 4.B).
Prevádzka 2. stupňa končí poslednou vyučovacou hodinou v rozvrhu hodín.

Prevádzka materskej školy je zabezpečená pedagógmi zo základnej školy, funguje tiež v núdzovom režime od 7.00 do 16.00.

Vyučovanie v ZŠ prebieha podľa
rozvrhu hodín (malé zmeny v poradí hodín sú možné).
 
 
Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova
Zverejnené 5.2.2016

Vážení rodičia,
opäť je tu čas, kedy sa môžete rozhodnúť o poukázaní 2% z dane z príjmu. Všetkým, ktorí sa rozhodnú pre naše OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova Ď A K U J E M E!


2% dane z príjmu
 
Oznam - AKTUÁLNE, doplnené
Zverejnené 5.2.2016

Vážení rodičia,
od pondelka 8.2.2016 budeme fungovať aj naďalej v obmedzenom režime.
Do školy nastúpia žiaci 1. stupňa (1. - 4. roč.) a žiaci 9. ročníka.
Učiť sa budú podľa riadneho rozvrhu hodín (bližšie info v mailoch).
Prevádzka 1. stupňa bude zabezpečená iba do 13.00 h.
Prevádzka 2. stupňa do ukončenia vyučovania, do 13.30 h.

Materská škola bude tiež fungovať v obmedzenom režime od 7.00 - 16.00 h.
Prevádzka ŠKD nebude.

Obed bude zabezpečený len pre prihlásených žiakov, preto sa treba prihlásiť.

Krúžková činnosť bude prebiehať ako v minulom týždni.
 
 
Oznam - aktualizácia
Zverejnené 2.2.2016

Vážení rodičia,
pedagogickí zamestnanci základnej a materskej školy aj naďalej pokračujú v časovo neobmedzenom štrajku.

Od 3.2. dokážeme zabezpečiť len prevádzku materskej školy v obmedzenom režime od 7.00 do 16.00 a prevádzku prvého ročníka tiež v obmedzenom režime od 8.00 do 13.00 (rozvrh hodín v maili).

V ročníkoch 2. – 9. sa pokračuje v doterajšom režime, t.z. nebude vyučovanie a ani ŠKD.
  

Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené pre žiakov, ktorí sa prihlásia.
 

Krúžková činnosť organizovaná inými organizáciami, ktoré do štrajku nevstupujú, prebieha tak ako v minulom týždni.
 
Ďakujeme za pochopenie, podporu a ústretovosť.

 
Štrajk - aktualizácia
Zverejnené 1.2.2016

Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že aj v nasledujúcich dňoch zostávajú pedagógovia základnej a materskej školy
v štrajku.
Materská škola bude otvorená v obmedzenom režime od 7.00 do 16.00.
Základná škola a ŠKD zostávajú zatvorené.
Žiaci základnej školy môžu využiť služby školskej jedálne v čase od 12.00 do 14.00. Na obed sa treba prihlásiť.

 
Lyžovačka
Zverejnené 1.2.2016

Vážení rodičia,