obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2015/2016  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
 
Oslava Dňa detí a Dňa rodiny
Zverejnené 26.05.2016

Vážení rodičia,
v piatok 3.6. od 15.00, kedy bude slávnostné otvorenie akcie, sa v areáli ZŠ s MŠ Hargašova uskutoční oslava Dňa detí a Dňa rodiny. Registrácia súťažiacich rodín začne od 15.30 do 16.00.      
Viac na stránke Záhorskej Bystrice: Informácie o oslave Dňa detí a Dňa rodiny

Tak ako po minulé roky, tak i tento, by sme boli vďační za rôzne predmety vhodné ako odmeny pre súťažiacich. Prijímať sa budú v kancelárii p.riaditeľky.
Privítali by sme aj malé občerstvenie v podobe napr. koláčikov (sladkých, slaných), pitného režimu, ...
Veď Vy viete, čo majú Vaše deti radi. 

Ď A K U J E M E a tešíme sa na príjemne strávené piatkové popoludnie.
 

 
 
Oznam pre rodičov 1.C
Zverejnené 26.05.2016

Vážení rodičia,
otvorené hodiny v rámci Dňa otvorených hodín v 1.C s pani učiteľkou B.Hricovou budú v utorok 31.5. počas 1. a 2. hodiny (MAT, SJL).
 
 
Fotografovanie
Zverejnené 25.05.2016

Vážení rodičia,
v piatok 27.mája sa budú počas dopoludnia fotografovať triedne kolektívy.
 
 
Pozvánka - Deň otvorených dverí
Zverejnené 22.05.2016, doplnené 24.05.2016, doplnené 25.05.2016

Vážení rodičia,
vo štvrtok 26.5.2016 sa uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v našej škole, na ktorý vás srdečne pozývame. V doplňujúcich informáciach sa dozviete, ktoré triedy budú mať DOD v iný deň.

 
Pozvánka - SZUŠ Ružová dolina
Zverejnené 19.05.2016

Vážení rodičia,
SZUŠ Ružová dolina Vás pozýva na oslavu MDD - Detský festival zábavy a zdravia a na oslavu 10. výročia založenia školy. 
Aktivity - mesiac máj
Zverejnené 17.05.2016

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti ďalšie pripravované aktivity v mesiaci máj. 
 
Príchod detí zo ŠvP
Zverejnené 13.05.2016

Vážení rodičia,
návrat detí zo školy v prírode, podľa posledných informácií, má byť okolo 16.00.

 
Krátka informácia zo ŠvP
Zverejnené 08.05.2016

Vážení rodičia,
účastníci školy v prírode (žiaci a pedagógovia) sú už na mieste (Belianske Tatry). Deti sú ubytované, najedené a pokračujú v ďalších školoprírodových činnostiach.

 
Oznamy
Zverejnené 04.05.2016

Vážení rodičia,
- zajtra, vo štvrtok, 05.05. píšu prihlásení žiaci 4. a 6. ročníka KOMPARO. Bližšie informácie dostali žiaci od triednych učiteľov, prípadne vyučujúcich v triede. Komparo sa píše počas prvých troch vyučovacích hodín. Potom žiaci odídu do svojich tried, kde budú pokračovať vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín.

- v nedeľu 08.05. o 8.00 odchádzajú prihlásení žiaci 1. stupňa do školy v prírode do Belianskych Tatier (hotel Magura). Bližšie informácie dostali žiaci od triednych učiteľov. Návrat žiakov bude v piatok 13.05. okolo 13 - 14 hod.

 
Oznam
Zverejnené 28.04.2016

Vážení rodičia,
z dôvodu pretrvávania veľmi chladného počasia bolo fotografovanie triednych kolektívov v piatok 29.4. zrušené. Náhradný termín oznámime.

 
Moja vlastná tvorba - vyhodnotenie
Zverejnené 26.04.2016

Do nášho školského projektu sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa. Spomedzi všetkých spisovateľských a ilustrátorských prác boli vybrané najlepšie, za ktoré boli autori odmenení knižnými odmenami.
 
Fotografovanie triednych kolektívov
Zverejnené 26.04.2016

Vážení rodičia,
avizované fotografovanie triednych kolektívov bolo z dôvodu veľmi chladného počasia preložené
z pondelka 25.4. na piatok 29.4.

 
Poďakovanie
Zverejnené 24.04.2016

Všetkým rodičom, deťom, žiakom, ktorí pomohli v sobotu 23.4.2016 skrášliť školský are
ál, pokosiť a pohrabať trávnaté plochy, upraviť detské ihrisko pri materskej škole, vyvoziť piesok z pieskoviska, ostrihať kríky, ...  Ď A K U J E M E!
 
Oznam o postrekovaní proti kliešťom
Zverejnené 14.04.2016

Vážení rodičia,

v sobotu 16.4. a v nedeľu 17.4.2016 bude firma Asanista Plus spol.s r.o. vykonávať v areáli školy postrek proti kliešťom 1% roztokom prípravku K-Othrine. Postrekovanie bude realizované na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (
RÚVZ).

V tomto čase sa neodporúča pohybovať na trávnatých plochách v areáli školy. Po zaschnutí postreku nehrozia žiadne zdraviu nebezpečné účinky na ľudí a zvieratá.

V prípade zlého počasia bude postrekovanie preložené na iný termín, o ktorom budete včas informovaní.
 
Škola v prírode - rekapitulácia ponuky 
Zverejnené 05.04.2016

Vážení rodičia,

Ponuka školy v prírode  ZŠ Hargašova, jar 2016
1.stupeň  ZŠ  (1. - 4 . ročník)
Termín:  8. – 13. mája 2016 (nedeľa – piatok)
Miesto:  Hotel Magura, Belianske Tatry, Ždiar
Cena: 160€/žiak (štvrtáci 60€)

V cene: ubytovanie, doprava, strava, interný zdravotník, program, poistenie
Prihlásiť môžete svoje dieťa uhradením celej sumy do 15.4.2016!!! na účet
SK66 1100 0000 0026 1079 8354 – Tatra banka, do poznámky treba uviesť meno
a priezvisko dieťaťa, VS – prvých šesť číslic rodného čísla dieťaťa.
 
Jarná brigáda
Zverejnené 05.04.2016

Vážení rodičia, žiaci, deti, rodinní príslušníci a priatelia školy,
v sobotu 23.4.2016 ZŠ s MŠ Hargašova organizuje JARNÚ BRIGÁDU v areáli školy, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Začiatok je plánovaný na 9.00 hodinu. Potrebné sú hrable, kosačky, fúriky, ...  a dobrá nálada.

 
Úspechy našich žiakov
Zverejnené 25.3.2016

Váźení rodičia,
pozrite si úspech našich žiakov na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín (kategória II., POÉZIA) a úspech našich malých hráčov stolného tenisu na Pezinskej školskej lige v stolnom tenise
( foto)
 
Úspešní žiaci - GRATULUJEME!!!

 
Zápis do 1.ročníka
Zverejnené 22.3.2016

Vážení rodičia budúcich prvákov,
zápis do 1.ročníka sa bude konať v piatok 8.4.2016 od 15.00 do 18.00 a v sobotu 9.4.2016 od 8.00 do 12.00 h.

Viac o zápise (oznámenie o zápise, dotazník dieťaťa, letáčik k zápisu, ...)
 
Čajovníková rozprávková čitáreň
Zverejnené 20.3.2016

Vážení rodičia a žiaci, v pondelok  21.3.2016 sa v školskej knižnici bude konať zaujímavá akcia.
(Klik na obrázok)
 
 
 
Veľkonočné prázdniny
Zverejnené 16.3.2016

Vážení rodičia,
od štvrtka 24.marca 2016 do utorka 29.marca 2016 budú veľkonočné prázdniny.
Vyučovanie začína v stredu 30.marca 2016.

Vedenie a zamestnanci ZŠ s MŠ Hargašova prajú krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.

 
2% z dane z príjmu
Zverejnené 16.3.2016

Vážení rodičia,
tento rok je OZ pri rodičovskom združení pri ZŠ s MŠ Hargašova (RZH) opäť zaregistrované v zozname príjemcov 2% z dane z príjmu. Všetkým vám, ktorí sa rozhodnete podporiť svojimi 2% z dane z príjmu OZ pri rodičovskom združení pri ZŠ s MŠ Hargašova (RZH), ktoré podporuje výchovno - vzdelávacie aktivity ZŠ s MŠ Hargašova  Ď A K U J E M E.
 
 
Súťaž "Moja vlastná tvorba"
Zverejnené 13.3.2016

Vážení rodičia,
školská knižnica pri ZŠ s MŠ Hargašova vyhlasuje súťaž "Moja vlastná tvorba".
Súťaž prebieha od 14.3. do 31.3., súťaží sa o najlepšieho ilustrátora a autora poézie a prózy.
Viac sa dozviete v školskej knižnici a kliknutím na obrázok.

 
Rodičovské združenie
Zverejnené 8.3.2016

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa budú konať dňa 14.3.2016 o 17.00 v kmeňových triedach.

 
 
Oznam pre žiakov a rodičov 8. a 9.ročníka - Volkswagen Slovakia
Zverejnené 2.3.2016

Milí rodičia, 
spoločnosť Volkswagen Slovakia Vás s radosťou pozýva na „Deň otvorených dverí v Centre duálneho vzdelávania Volkswagen Slovakia“. Priblížime Vám 4 novootvorené odbory duálneho vzdelávania pre absolventov 9.roč. ZŠ v šk. rok 2016/2017.
 
Umožnite svojim deťom naštartovať úspešnú kariéru so spoločnosťou Volkswagen Slovakia!
 
Podujatie sa uskutoční dňa 14.3. od 16:00 v areáli bratislavského závodu Volkswagen Slovakia.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť!                                  Pozvánka