obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2014/2015  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   
 
A K T U Á L N E     I N F O R M Á C I E
 

Úradné hodiny počas letných prázdnin
uverejnené: 09.07.2015

Úradné (stránkové) hodiny počas letných prázdnin 2015:

29.07.2015 streda 8.00 - 12.00 v budove materskej školy
19.08.2015 streda 8.00 - 12.00
26.08.2015 streda 8.00 - 12.00


Koncoročné vysvedčenia, ak ste si ich neprevzali v posledný školský deň alebo do 09.07.2015 si môžete prevziať u p. zástupkyne Šebíkovej 26.08.2015.
 


Oznam
uverejnené: 02.07.2015

Oznamujeme všetkým, že od 2. júla 2015 nie je z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie elektroinštalácie
v prvom pavilóne školy k dispozícii školská pevná telefónna linka.
K dispozícii sú mobilné telefónne linky alebo školský mail.

mail školy zshargasova@zahorskabystrica.sk
p.riaditeľka 0911 971 902
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ 0915 976 266
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ 0910 905 377
 


Letné prázdniny 2015
uverejnené: 30.06.2015

Vážení rodičia a žiaci,
koncoročné vysvedčenia sú rozdané a začali sa letné prázdniny. Budú trvať od 1. júla 2015
do 31. augusta 2015.

Prajeme Vám krásne prázdninové chvíle plné nezabudnuteľných zážitkov.

Vedenie a pedagogický zbor ZŠ s MŠ Hargašova
 


Organizácia posledného školského dňa 30.6.2015
uverejnené: 26.06.2015

Vážení rodičia,
organizácia posledného školského dňa 30.6.2015 (utorok) je nasledovná:


* od 7.00 Ranný školský klub detí

* do 8.00 Príchod žiakov do školy a spoločný presun do SD Záh.Bystrica
* od 8.15 do 9.30 Vyhodnotenie školského roka 2014/2015 v SD Záh.Bystrica
* 9.30 Spoločný presun žiakov do kmeňových tried v škole
* do 10.30 Pobyt žiakov v triedach - rozdávanie vysvedčení, zhodnotenie práce triedy a jednotlivcov

* od 10.45 do 12.30 Vydávanie obedov v ŠJ

* do 16.00 Prevádzka ŠKD pre žiakov 1. stupňa
                                                

 

Organizácia posledného školského týždňa
uverejnené: 22.06.2015

Vážení rodičia,
od utorka 23.6.2015 bude vyučovanie na 1. stupni končiť o 11.40 a na 2. stupni o 12.35.
ŠKD bude fungovať v normálnom režime.

Dňa 25.6.2015 budú na 1. stupni Didaktické hry a na 2. stupni Cvičenie v prírode. Inštrukcie podajú triedni učitelia.
                                                           
 

Zasadanie Rady školy
uverejnené: 14.06.2015

Vážení rodičia,
v stredu 17.06.2015 sa o 18.00 bude konať zasadanie Rady školy.

                                                             
 

Rodičovské združenie
uverejnené: 02.06.2015

Vážení rodičia,
pozývame Vás v pondelok 8.6.2015 o 17.00 na rodičovské združenia.

                                                             
 

Fotografovanie - náhradný termín
uverejnené: 28.05.2015

Vážení rodičia,
v pondelok 1.6.2015 sa budú fotografovať triedne kolektívy priebežne počas vyučovacieho dňa.

                                                             
 

Oslava Dňa detí a Dňa rodiny
uverejnené: 22.05.2015

Vážení rodičia,
v piatok 5.6.2015 sa v školskom areáli uskutoční oslava Dňa detí a Dňa rodiny. Začína sa o 15.00 vystúpením detí zo ZUŠ J. Kresánka. Ostatné informácie nájdete pod nasledujúcim linkom:


*Prosíme mamičky, babičky a aj tetušky o napečenie koláčikov (doniesť až na oslavu).
*Privítame upomienkové predmety, ktoré budú použité ako odmeny (nosiť k pani riaditeľke).
Ď A K U J E M E!

                                                             
 

Deň otvorených dverí
uverejnené: 18.05.2015

Vážení rodičia,
v stredu 27.5.2015 bude na našej základnej škole Deň otvorených dverí, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní.

Harmonogram otvorených hodín
                                                             

 

Fotografovanie
uverejnené: 18.05.2015

Vážení rodičia,
v utorok 26.5.2015 bude fotografovanie triednych kolektívov priebežne počas vyučovacieho dňa.
                                                             

 

Deň matiek
uverejnené: 11.05.2015

Vážení rodičia,
oslavy Dňa matiek budú v nedeľu 17.05.2015 o 17.00 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.
L E T Á Č I K
                                                             


 

Škola v prírode
uverejnené: 03.05.2015

Vážení rodičia,
dostali sme informáciu, že deti, ktoré išli do školy v prírode, prišli na miesto konania v poriadku
niečo po 14 hodine.

 

Jarná brigáda - poďakovanie
uverejnené: 18.04.2015

Vážení rodičia, žiaci a priaznivci našej školy,
v sobotu 18.4. sa konala v areáli školy jarná brigáda, na ktorej sa upratal celý školský areál. Spoločne sme urobili kus užitočnej roboty.
Ď A K U J E M E všetkým za pomoc pri skrášľovaní školského areálu.

 

Rada školy - zasadanie
uverejnené: 18.04.2015

Dňa 22.4.2015 (streda) o 18.00 sa uskutoční zasadanie Rady školy v zborovni v pavilóne 1.stupňa.
Program:

1. Informácia o výsledkoch zápisu
2. Informácia o prihláškach
3. Informácia o schválenom rozpočte
4. Informácia o výsledkoch monitorovania kvality vzdelávania
5. Informácia od zriaďovateľa a vyšších školských orgánov
6. Rôzne
7. Záver


 

Jarný zber papiera
uverejnené: 16.04.2015

Vážení rodičia,

jarný zber papiera sa uskutoční v našej základnej a materskej škole od 20.4. do 4.5.2015
v pracovné dni od 7.30 do 8.00 a od 16.00 do 17.00 pri kotolni ZŠ.

Tešíme sa na všetky príspevky, ktorými sa ušetria cenné zdroje našej prírody. Ď A K U J E M E!


 

Testovanie 9/2015
uverejnené: 08.04.2015

Vážení rodičia,

Testovanie 9/2015 sa uskutoční v stredu 15.4.2015 z matematiky a slovenského jazyka.
Organizačné informácie dostanú deviataci v priebehu pondelka 13.4. a utorka 14.4.2015.

V pondelok a v utorok budú mať deviataci intenzívnu prípravu na testovanie, t.z.:
v pondelok budú mať 3 hodiny slovenský jazyk a 3 hodiny matematiky,
v utorok budú mať 3 hodiny matematiky a 3 hodiny slovenského jazyka.


V tieto dni končia 6. vyučovacou hodinou o 13.30.
 
 

Rodičovské združenie
uverejnené: 07.04.2015

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v pondelok 13. apríla 2015 o 17.00 h.
 
 

Veľkonočné prázdniny
uverejnené: 01.04.2015

Vážení rodičia,

od štvrtka 2.4.2015 do utorka 7.4.2015 sú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začína v stredu 8.4.2015.

Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ praje všetkým žiakom našej školy, ich rodičom a všetkým rodinným príslušníkom krásne a veselé veľkonočné sviatky.
   
 

Organizácia ŠKD - piatok 27.03.2015
uverejnené: 24.03.2015

Vážení rodičia,

v piatok 27.03.2015 bude prevádzka ŠKD z organizačných dôvodov skrátená do 17.00 h.
Prosíme rodičov, aby si svoje deti do tohto času vyzdvihli z ŠKD. Po porozumenie ďakujeme.
   
 

Jarná brigáda
uverejnené: 23.03.2015

Milí kolegovia, vážení rodičia, deti a rodinní príslušníci

 
jarné slniečko sa veselo usmieva na rozkvitajúce stromy, kvety, na budiacu sa  
prírodu a to je signál aj pre nás, že treba upraviť školský areál po zimnom spánku.
 
 
My veríme, že sa k nám pridáte, a preto Vás pozývame na

JARNÚ BRIGÁDU V SOBOTU 18. APRÍLA 2015 OD 9.00 HOD.
 
Potrebné budú najmä kosačky, vyžínače, hrable, metly, fúriky na čistenie trávnatých plôch a určite aj dobrá nálada.   
 
 

Marec - mesiac knihy
uverejnené: 28.02.2015

http://zsalexyhozv.sk/images/knihy.gifMAREC – MESIAC KNIHY
 
Milí učitelia, rodičia a žiaci,  
naša základná škola v spolupráci so školskou knižnicou sa v mesiaci marec rozhodla usporiadať akcie venované knihám pod názvom  "BURZA KNÍH"

 
- ak máte doma knihy, ktoré nepotrebujete a radi by ste ich venovali iným deťom – vašim mladším/starším spolužiakom, prineste ich, prosím, v termíne od 10. 3. do 24. 3. 2015 vašej triednej učiteľke (žiaci 1. stupňa) alebo vašej učiteľke slovenského jazyka a literatúry (žiaci 2. stupňa) a venujte ich tak do našej burzy.  
Knihy z burzy sa ich pôvodným majiteľom späť nevracajú.
 
alebo  
MOJA KNIHA = TVOJA KNIHA

- ak máte doma knihy, ktoré by ste radi požičali svojim spolužiakom z iných tried či ročníkov, prineste ich, prosím, v termíne od 10. 3. do 24. 3. 2015 vašej triednej učiteľke (žiaci 1. stupňa) alebo vašej učiteľke slovenského jazyka a literatúry (žiaci 2. stupňa) a zapojte sa tak do výmeny kníh medzi spolužiakmi. Knihy, ktoré sa rozhodnete požičať do výmeny, musia obsahovať meno, priezvisko a triedu svojho majiteľa. Takto podpísané knihy budú ponúknuté do výmeny.   
Knihy zapojené do výmeny budú ich pôvodným majiteľom vrátené do 1 mesiaca späť.
  
Termín oboch akcií bude  30. 3. 2015 od 13.30 do 15.00 v priestoroch našej telocvične. V tento deň budú všetky knihy vystavené a ponúknuté buď na zobratie (ak budú v burze), alebo na požičanie domov na 1 mesiac (výmena).
Za všetky knižné príspevky vopred ďakujeme.   
 Mgr. Monika Zámečníková   
                                                                                                                                                                 školská knihovníčka  

 
 
  

Hviezdoslavov Kubín
uverejnené: 22.02.2015

Vážení rodičia,
v utorok 24.2.2015 o 14.00 sa uskutoční v 2.pavilóne na 1.poschodí (prírodovedná učebňa) školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
LETÁČIK
 
  

Informácie o pripravovaných aktivitách
uverejnené: 10.02.2015

Vážení rodičia,
v piatok 13.2.2015 bude pre žiakov 2.stupňa organizovaná Valentínska párty a v utorok 17.2.2015 bude
pre žiakov 1.stupňa organizovaný karneval. Bližšie informácie podajú triedni učitelia.

 
  

Tlačivá k 2% z dane z príjmu
uverejnené: 05.02.2015

Vážení rodičia,
ak sa rozhodnete darovať 2% z dane z príjmu našej základnej škole, tlačivá nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz:

http://zshargasova.stranka.info/index.php?vid=CBB&CB=V&CBE=V&CBD=V&CBC=V&CBB=V&CBA=V&CA=V

Za Vaše príspevky a dary ďakujeme.
 
  

Nábor do Ping Pong klubu
uverejnené: 30.01.2015

Vážení rodičia, leták k náboru do PING PONG KLUBU.  

  
 
 
  

Organizácia piatka 30.1.2015 - vydávanie výpisov
uverejnené: 26.01.2015

Vážení rodičia,
v piatok 30.1.2015 budú žiakom vydané výpisy polročného hodnotenia nasledovne:

1.ročník na 4.vyuč.hodine
2.ročník na 5.vyuč.hodine
3.ročník na 5.vyuč.hodine
4.A na 4.vyuč.hodine a vyučovanie pokračuje 5.vyuč.hodinou (PDA)
4.B na 5.vyuč.hodine
5.ročník na 4.vyuč.hodine a dievčatá pokračujú 5.vyuč.hodinou (TŠV)
6.ročník na 5.vyuč.hodine
7.ročník na 5.vyuč.hodine
8.ročník na 6.vyuč.hodine
9.ročník na 6.vyuč.hodine

V pondelok 2.2.2015 majú žiaci polročné prázdniny. Vyučovanie po prázdninách začína 3.2.2015 podľa riadneho rozvrhu hodín. 
 
  

Pre rodičov budúcich prvákov
uverejnené: 18.01.2015

Vážení rodičia budúcich prvákov,

- po kliknutí na nasledujúci odkaz sa dostanete k potrebným informáciám:
- letáčik ku zápisu a k sprievodným akciám nájdete nižšie v odkaze:
 
  

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov
uverejnené: 14.01.2015

Vážení rodičia,
dňa 6. februára 2015 od 9.45 do 11.00 Vás pozývame na akciu, ktorá predchádza zápisu do 1.ročníka,
"Deň otvorených dverí" pre rodičov budúcich prvákov. Počas návštevy budete mať možnosť nahliadnuť na vyučovanie v 1. ročníku, prezrieť si priestory našej školy a stretnúť sa s vedením školy, ktoré Vám odpovie na Vaše otázky.
Tešíme sa na Vás!
 
  

Informácia o zápise
uverejnené: 12.01.2015

Vážení rodičia,
dňa 6. februára 2015 od 15.00 do 18.00 a 7. februára 2015 od 8.00 do 12.00 sa uskutoční zápis detí
do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2015/2016.

Viac informácií:
http://www.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/zapis15.jpg
 
  

Rodičovské združenie
uverejnené: 12.01.2015

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 19. januára 2015 o 17.00 h.

 
  

Vianočné prázdniny a želanie
uverejnené: 16.12.2014

Vážení rodičia, od pondelka 22.12.2014 do stredy 07.01.2015 sú vianočné prázdniny. V dňoch 08.01. a 09.01.2015 majú žiaci základnej školy udelené riaditeľské voľno. Vyučovanie po vianočnom voľne opäť začína v pondelok 12.01.2015.
V Š E T K Ý M    V Á M,   M I L Í    R O D I Č I A    A    D E T I,   Ž E L Á M E:

 
  

Oznam Rady školy
uverejnené: 11.12.2014

Stretnutie Rady školy sa uskutoční dňa 15.12.2014 o 18.00 v zborovni v pavilóne 1.stupňa.
Program:
1. Privítanie, otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2015 - materiál na prerokovanie Miestnym zastupiteľstvom
4. Plán činnosti RŠ na rok 2015
5. Rôzne
6. Záver
 
  

Informácia o ŠKD
uverejnené: 08.12.2014

Vážení rodičia,

v piatok 12.12.2014 bude prevádzka ŠKD z organizačných dôvodov skrátená do 17.00. Prosíme Vás, aby ste si do tohto času vyzdvihli svoje dieťa z ŠKD.
Ďakujeme za porozumenie.
 
  

Oznámenie - RIADITEĽSKÉ VOĽNO
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova 5 v Bratislave - Záhorskej Bystrici v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5),
udeľuje žiakom riaditeľské voľno z prevádzkovo - technických dôvodov v dňoch 8.1.2015 (štvrtok) a 9.1.2015 (piatok). Vyučovanie po vianočných prázdninách začne v pondelok 12.1.2015.
Zároveň oznamuje, že v uvedené dni nebude v prevádzke ŠKD.
 
  

Tvorivé dielne
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

v utorok 9.12.2014 sa budú konať v ŠKD od 15.00 do 17.00 Vianočné tvorivé dielne, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Viac informácií podajú pani vychvávateľky v jednotlivých oddeleniach.
 
  

Hodina kódu
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

naša škola sa zapojila do iniciatívy Hodina kódu (http://hourofcode.com), ktorej cieľom je priniesť moderný spôsob výučby informatiky medzi žiakov na celom svete počas jedného týždňa v roku.
Na hodinách informatiky od 8.12.2014 do 14.12.2014 sa budú pri výuke žiakov všetkých ročníkov využívať kvalitne pripravené online kurzy Code.org zamerané na základy programovania.

 
  

Mikulášsky turnaj v stolnom tenise
uverejnené: 02.12.2014