obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
A K T U Á L N E   I N F O R M Á C I E 
 
Rodičovské združenie
Zverejnené 08.12.2017

Vážení rodičia,

v pondelok 18.12.2017 sa o 17.00 uskutoční rodičovské združenie.

 
Šaliansky Maťko
Zverejnené 08.12.2017

Vážení rodičia,
v pondelok 11.decembra 2017 sa o 14.00 uskutoční školské kolo v prednese povestí "Šaliansky Maťko".
Recitačná súťaž bude prebiehať v budove druhého stupňa.
Všetkých záujemcov srdečne pozývame a veríme, že spoločne strávime príjemné poobedie.

 
Oznam o udelení riaditeľského voľna
Zverejnené 15.11.2017

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV 6. – 9. ročníka

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
Bratislava 
udeľuje  dňa 22.11.2017 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka
z organizačných dôvodov (Testovanie 5-2017).
 
Žiaci 1. – 4. ročníka majú riadne vyučovanie.
 

Školský klub detí a Zariadenie školského stravovania bude v riadnej prevádzke.  

Ďakujeme za pochopenie.
 
                                                                                     PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka

 
Prevádzka ŠKD
Zverejnené 06.11.2017

Vážení rodičia,
v piatok 10.11.2017 bude prevádzka ŠKD skrátená do 16.00 z dôvodu konania Slávnostnej
akadémie v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici o 17.00.
Do tohto času (do 16.00) si treba prísť pre deti.
ĎAKUJEME za pochopenie.

 
Jesenná brigáda - POĎAKOVANIE
Zverejnené 05.11.2017

Vážení rodičia, žiaci našej základnej školy a deti našej materskej školy,
ďakujeme Vám za účasť na jesennej brigáde konanej v sobotu 4.novembra 2017.
Ď A K U J E M E!

 
ŠKD - zmena 
Zverejnené 26.10.2017

Vážení rodičia,
od 2. novembra 2017(štvrtok) bude ranný školský klub detí v prevádzke od 6.30 do 7.35.

 
Slávnostná Akadémia - 55. výročie 
Zverejnené 25.10.2017

10. novembra 2017 sa o 17.00 uskutoční v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici slávnostná Akadémia pri príležitosti 55. výročia otvorenia školy. 
Jesenná brigáda
Zverejnené 25.10.2017

Vážení rodičia,
v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 ZŠ s MŠ, Hargašova 5 organizuje jesennú brigádu v školskom areáli.
Tešíme sa na spoločné užitočne strávené sobotňajšieho dopoludnie.
 

 
Jesenné prázdniny
Zverejnené 22.10.2017

Vážení rodičia,
v pondelok 30.10.2017 a v utorok 31.10.2017 budú jesenné prázdniny.
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne vo štvrtok 2.11.2017.

 
Tvorivé dielne ŠKD
Zverejnené 22.10.2017

Vážení rodičia, detí navštevujúcich školský klub detí (ŠKD),
v stredu 25.10.2017 od 15.00 sa budú konať tvorivé dielne "Strašitekvice", na ktoré vás srdečne pozývame. V triedach, v budove 1. stupňa, si spoločne s vašimi deťmi môžete vytvoriť tekvicové strašidielka.

 
Zber starého papiera
Zverejnené 06.10.2017

Vážení rodičia,
v termíne od 16.októbra 2017 do 27.októbra 2017 sa na našej ZŠ s MŠ uskutoční zber starého papiera.
V každý pracovný deň vždy ráno od 7.30 do 8.00 a vždy poobede od 16.00 do 17.00 môžete zviazaný starý papier nosiť ku kotolni ZŠ, kde vám ho prevezme pán školník Macánek.


 
Jazykový týždeň
Zverejnené 27.09.2017

Vážení rodičia, 
JAZYKOVÝ TÝŽDEŇ pre prihlásených žiakov z 3. - 9. ročníka. 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM "English week":

2.10. - 6.10.2017 žiaci 3. a 6. ročníka - UKONČENÉ
9.10. - 13.10.2017 žiaci 7., 8. a 9. ročníka - UKONČENÉ