obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
A K T U Á L N E   I N F O R M Á C I E 
 
Poďakovanie
Zverejnené 24.04.2018

Vážení rodičia,
ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu 21.4.2018 prišli a pomohli zveľadiť školská areál.
Ď A K U J E M E!!!
 
Zber papiera
Zverejnené 24.04.2018

Vážení rodičia,
od pondelka 23.4.2018 do piatku 4.5.2018 prebieha na našej škole zber starého papiera.
Papier je možné odovzdať na mieste oproti kotolni (pri kontajneroch) denne ráno od 7.30 do 8.00
a poobede od 16.00 do 17.00.

Ďakujeme, že s nami šetríte naše lesy.
 
Oznam o riaditeľskom voľne
Zverejnené 17.04.2018

Vážení rodičia,
podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
Bratislava udeľuje  na 7.5.2018 (pondelok) žiakom základnej školy (1. - 9.ročník)

riaditeľské voľno
z prevádzkovo - organizačných dôvodov.

Ďakujeme za pochopenie.
 
Jarná brigáda
Zverejnené 17.04.2018

Vážení rodičia,
v sobotu 21. apríla sa od 9.00 uskutoční jarná brigáda v areáli ZŠ s MŠ Hargašova 5, na ktorú
Vás pozývame. Potrebné budú kosačky, vyžínačky, hrable, motyky, rýle a náradie vhodné na úpravu
areálu po zime.
Tešíme sa na Vás.
 
Noc s Andersenom
Zverejnené 05.04.2018

Vážení rodičia,
aj tento školský rok organizujeme akciu "Noc s Andersenom" pre žiakov 5. a 6. ročníka.
Termín akcie je z 13.4. na 14.4. od 17.00 do 9.00.
Žiaci si nesmú zabudnúť: spacák, karimatku, vankúšik, prezúvky, hygienické potreby, pyžamo,
jedlo (večera), pitie, pomôcky na kreslenie a jednu rozprávkovú rekvizitu. 
 
Na žiakov sa tešia pani učiteľky Mikolášiková a Zámečníková  
 
Moja najobľúbenejšia kniha - súťaž 
Zverejnené 26.03.2018

Vážení rodičia,
školská knižnica pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, vyhlasuje súťažnú anketu s názvom
"MOJA NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA".
 

Súťaž prebieha od 26.marca do 27. apríla 2018.
V každej budove sa nachádza zberná krabica, pri ktorej žiaci nájdu hlasovací lístok.
Vyhlásenie výhercov sa uskutoční v pondelok 30.apríla 2018.
Traja šťastní výhercovia budú knižne odmenení.


          
 
Zápis do 1.ročníka
Zverejnené 26.03.2018

Vážení rodičia budúcich prvákov,
zápis do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch
13.4.2018 od 15.00 do 18.00 a 14.4.2018 od 8.00 do 12.00.

Na zápise je potrebná účasť oboch rodičov a aj dieťaťa. 


                                        
 
Veľkonočné prázdniny
Zverejnené 25.03.2018

Vážení rodičia,
od štvrtka 29.marca 2018 do utorka 3.apríla 2018 budú veľkonočné prázdniny.
Vyučovanie sa podľa rozvrhu opäť začína v stredu 4.apríla 2018.