obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2014/2015  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Konzultácie
    Kontakty
    Prenájom telocvične
    Ponuka práce
     
 
A K T U Á L N E     I N F O R M Á C I E
 
Doplnenie ponuky krúžkov na šk.r.2014/2015
uverejnené: 15.08.2014
 

PONUKA tanečný krúžok - Latino tance "PORTELITAS"      *LETÁČIK       *PRIHLÁŠKA

- pre žiakov 1. - 3. ročníka
- na krúžok sa nedá uplatniť VZDELÁVACÍ POUKAZ, platí sa členské.

Termíny:  utorok 13.45 - 14.30 pre 1. ročník
                utorok 14.30 - 15.30 pre 2. a 3. ročník
                piatok 13.00 - 14.00 pre 1. ročník
                piatok 14.00 - 15.00 pre 2. a 3. ročník
 
Ponuka krúžkov na šk.r.2014/2015
uverejnené: 15.08.2014
 

Ponuka krúžkov na šk.r. 2014/2015
: TU
 
Stránkové dni počas prázdnin
uverejnené: 30.06.2014
Vážení rodičia,
stránkové dni a hodiny počas letných prázdnin sú nasledovné:

J Ú L
Streda 2.7.2014 - od 9.00 do 11.00
Streda 30.7.2014 - od 9.00 do 11.00

A U G U S T
Streda 20.8.2014 - od 9.00 do 11.00
Streda 27.8.2014 - od 9.00 do 11.00

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte Váš Web