obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2014/2015  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Konzultácie
    Kontakty
    Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   
 
A K T U Á L N E     I N F O R M Á C I E
 

JAZYKOVÝ TÝŽDEŇ na Facebooku
uverejnené: 24.11.2014

Vážení rodičia,
link na Facebook s jazykovým týždňom: https://www.facebook.com/taletown
 
  

Organizácia týždňa od 24.11. do 28.11.2014 - JAZYKOVÝ TÝŽDEŇ
uverejnené: 23.11.2014

Vážení rodičia,

od pondelka 24.11. do piatka 28.11.2014 bude na našej škole prebiehať jazykový týždeň pre prihlásených žiakov od 3. ročníka do 9. ročníka.
Zoznamy vytvorených skupín aj s určením miesta, kde bude prebiehať jazykový týždeň nájdete vo vnútorných vstupných priestoroch.
* Skupiny žiakov 3. a 4. ročníka budú mať rozsah hodín jazykového dňa určený počtom hodín v riadnom  
   rozvrhu hodín.
* Skupiny žiakov 5. až 9. ročníka budú mať každý jazykový deň 6 hodín do 13.30 h.

Žiaci, ktorí nie sú na jazykový týždeň prihlásení sa budú učiť nasledovne: 
* 3.A a 3.B sa budú učiť spolu v 3.A, podľa rozvrhu 3.A
* 4.A a 4.B sa budú učiť spolu v 3.B, podľa rozvrhu 4.B
* 5.A a 5.B sa budú učiť spolu v 5.A, podľa rozvrhu 5.A
* 6.A sa bude učiť v 6.A, podľa rozvrhu 6.A
* 7.A a 8.A sa budú učiť spolu v 8.A, podľa rozvrhu 8.A
* 9.A sa bude učiť v prírodovednej učebni, podľa rozvrhu 9.A
 
  

Rodičovské združenie
uverejnené: 06.11.2014

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18.11.2014 (utorok) o 17.00 h.
 
  

Jazykový týždeň
uverejnené: 03.11.2014

Vážení rodičia,
aj v tomto šk. r. sa na našej škole uskutoční jazykový týždeň pre žiakov 3. - 9. ročníka.
Prihlásení žiaci 3. a 4. ročníka budú mať vyučovanie v anglickom jazyku.
Prihlásení žiaci 5. - 9. ročníka budú mať vyučovanie v anglickom alebo nemeckom jazyku (podľa výberu, ktorý ste, Vy rodičia, už urobili na prihláške).
Termín konania je od 24.11.2014 do 28.11.2014.
Zoznamy so zaradením žiakov do skupín a miestnosti konania budú vyvesené na hlavných dverách školy.

Cena jazykového týždňa je 50 €, ktoré treba doniesť do 14.11.2014 triednym učiteľom.


Podrobnosti, týkajúce sa jazykového týždňa, doniesli Vaše deti domov vo forme letáčika s prihláškou.
 
  

Pozvanie ZUŠ J. Kresánka
uverejnené: 30.10.2014
Milí rodičia a priatelia ZUŠ Jozefa Kresánka,
 
v sobotu
8. novembra o 17.00 hod. sa vo veľkej sále Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici uskutoční koncert žiakov našej školy (ZUŠ J. Kresánka) pri príležitosti sviatku sv. Huberta.
Ako hostitelia nás na toto milé podujatie pozývajú páni poľovníci zo Záhorskej Bystrice. Keďže zo sály chceme vytvoriť veľký krásny les, bolo by výborné, keby ste prišli v maskách zvierat z vlastnej autorskej dielne. Maminkám a dievčatám odporúčame outfit lane, srny, veveričky, lasice, sýkorky, prípadne sovy či líšky, oteckom a chlapcom zase imidž srnca, jeleňa, zajaca, diviaka, čmeliaka - ale pripúšťame aj inú zverinu podľa Vášho výberu a inšpirácie. Každý príspevok do takejto FAUNY nám urobí radosť, no masky nie sú podmienkou pre vstup. 

Tešíme sa na Vás!
Žiaci a vyučujúci ZUŠ J. Kresánka.
 
  

Informácia o zbere
uverejnené: 28.10.2014

Vážení rodičia,
od pondelka 3.11.2014 do piatka 14.11.2014 bude v škole prebiehať zber starého papiera. Papier môžete doniesť zviazaný pred kotolňu školy (medzi pavilónom 1.stupňa a školskou jedálňou) vždy ráno pred vyučovaním od 7.30 do 7.55 a po vyučovaní od 16.00 do 17.00, kde ho bude preberať pán školník Macánek.
***
Naša škola sa opäť zapojila do projektu, ktorý organizuje firma Tenary. Budeme, s Vašou pomocou, zbierať plastové vrchnáčiky. Ak máte doma nazbierané plastové vrchnáčiky, môžete ich od 3.11.2014 nosiť do školy a odovzdať ich triednym učiteľom. Ď A K U J E M E.
 
  

Jesenné prázdniny
uverejnené: 28.10.2014

Vážení rodičia,
vo štvrtok 30.10.2014 a v piatok 31.10.2014 majú žiaci jesenné prázdniny. Školské vyučovanie opäť začína
v pondelok 3.11.2014.
 
  

Jesenná brigáda - poďakovanie
uverejnené: 26.10.2014

Všetkým rodičom, deťom a iným rodinným príslušníkom, ktorých v sobotu 25.10.2014 neodradilo nepekné počasie a prišli pomôcť pri úprave školského areálu Ď A K U J E M E.
 
  

Výstava jesenných plodov
uverejnené: 20.10.2014

Vážení rodičia,
 
od 22.10.2014 do 28.10.2014 si môžu Vaše deti doniesť svoje dielka z prírodných materiálov na výstavu jesenných plodov, ktorá sa uskutoční na chodbách v pavilónoch 1. a 2. stupňa.
Dielka deti uložia na pripravené lavice, treba ich doplniť vizitkou s menom, triedou a názvom dielka.
Vyhodnotenie bude 29.10.2014.
 
  
 
Oznam o havárii plynu
uverejnené: 16.10.2014

Vážení rodičia,
 
včera poobede bola na Hargašovej ulici, v mieste opravy, havária plynu (prerazené potrubie). Evakuácia školy nebola nutná, celý objekt havárie bol strážený políciou. Havária bola odstránená.
Dnes 16.10. prebieha normálne vyučovanie a rodičia sa nemusia obávať o bezpečnosť svojich detí.
 
  
 
Fotografovanie prvákov
uverejnené: 15.10.2014

Vážení rodičia,
 
dňa 22.10.2014 sa Vaše deti, prváčence, budú fotografovať so šlabikárom. Má to byť pamiatka na prvú triedu. Bližšie informácie o cene, veľkosti a počte fotografií ste dostali od triednych pani učiteliek.
 
  
 
Strašitekvice
uverejnené: 15.10.2014

Vážení rodičia,
 
pre deti navštevujúce ŠKD sú pripravené jesenné tvorivé dielne, na ktoré pozývame aj Vás rodičov, aby ste si spolu s Vašimi deťmi vytvorili pekné jesenné výtvory.
Jesenné tvorivé dielne "S T R A Š I T E K V I C E" sa budú konať 21.10.2014 od 15.00 na chodbe pavilónu 1.stupňa.
Na spoluprácu sa tešia Vaše deti a pani vychovávateľky.
 
  
 
Stretnutie Rady školy 
uverejnené: 13.10.2014

Vážení rodičia,

v utorok 14.10.2014 o 18.00 sa uskutoční stretnutie Rady školy v zborovni v 1. pavilóne.


Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v minulom roku
3. Doplňujúce voľby do rady školy
4. Rôzne
5. Záver
 
 
  

OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
uverejnené: 11.10.2014

Vážení rodičia,

možno ste pri svojich každodenných povinnostiach pozabudli, že OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova prijíma
na šk.r. 2014/2015 príspevok 30 € na žiaka ZŠ alebo dieťa MŠ.

Príspevok môžete poukázať na účet vedený v Slovenskej sporiteľni číslo: 177219972/0900
(IBAN: SK2709 0000 0000 0177 219972)

Pozn.: Pri úhrade bankovým prevodom v oznámení pre príjemcu uveďte meno žiaka a jeho triedu.

Vaše príspevky sú používané na zveľaďovanie priestorov ZŠ a MŠ, na skvalitňovanie vzdelávacieho
procesu.

V šk.r. 2014/2015 máme nasledovné priority: stoly a stoličky do školskej jedálne, nákup šatníkových skriniek pre pavilón 2. stupňa, podporiť jazykový týždeň, nábytok do MŠ, interaktívna tabuľa v ZŠ aj MŠ, zaujímavé a atraktívne výchovno-vzdelávacie aktivity
v ZŠ aj MŠ ...


Veríme, že Vám záleží na tom, aby sa ZŠ s MŠ, do ktorej chodia Vaše deti, stala modernou
a atraktívnou školou. Môže byť taká aj vďaka Vašim príspevkom.

P.S. Ak ste príspevok už uhradili, potom tento oznam považujte za bezpredmetný.
Ak si nie ste istí úhradou, potom sa môžete informovať u p. Okálovej: okalova.maria@yahoo.com

Za príspevky a spoluprácu ďakuje vedenie školy, pedagogický zbor a vaše deti.


Pozvanie na JESENNÚ brigádu
uverejnené: 11.10.2014

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata, premaľúva celý sad ...

Vážení rodičia, deti, žiaci a ďalší rodinní príslušníci,

v kalendári október, vonku ako na jar, iba vietor a lietajúce farebné listy nám pripomínajú, že sa blíži zimné ročné obdobie. Školský areál treba pripraviť na zimný spánok, my veríme, že sa nám to spoločne podarí na jesennej brigáde dňa 25.októbra 2014 od 9.00.

Potrebné budú najmä hrable na napadané lístie a určite dobrá nálada .

Tešíme sa na Vás, pripravené je i občerstvenie.


Informácia o uzávierke Hargašovej ulice
uverejnené: 11.10.2014

Oznamujeme Vám, že v dňoch 13.10. 2014 (pondelok) od 9.00 hod. až 17.10. 2014 (piatok)
do 18.00 hod. bude ulica Hargašova v úseku od križovatky s Gbelskou ulicou po križovatku s ulicou Štefana Majera z dôvodu opravy havarijného stavu    O B O J S M E R N E    U Z A V R E T Á.

Obchádzková trasa bude vedená po Tatranskej ulici.
 

Občianske združenie RZH - POĎAKOVANIE
uverejnené: 09.10.2014

POĎAKOVANIE - 2% daní z príjmu pre základnú školu s materskou školou

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova ďakuje všetkým za poukázanie 2% z daní z príjmu
za rok 2013. Celková výška predstavuje spolu sumu
: 12 026,98 eur

Tieto finančné prostriedky budú použité na zakúpenie šatníkových skriniek, potrebných pomôcok
pre žiakov ZŠ a deti MŠ a podporu jazykového vzdelávania.

ĎAKUJEME
, OZ RZH   

Občianske združenie RZH
uverejnené: 07.10.2014

             
Prehľady príjmov OZ RZH za MŠ a za ZŠ, výdavkov OZ RZH za MŠ a za ZŠ v školskom roku 2013/2014
nájdete TU.


Nové fotografie
uverejnené: 02.10.2014

             
Vo fotogalérii 2013/2014 ešte pribudli nové fotografie: 
- Pohľad na rekonštrukciu elektroinštalácie v pavilóne 2. stupňa počas veľkých prázdnin 
- Mimoriadne ocenenie pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici 
Pozri TU


Informácia o piatku 3. októbra 2014
uverejnené: 30.09.2014


Vážení rodičia,
v piatok 3.10.2014 organizujeme na 1.stupni Cvičenie v prírode a na 2.stupni Účelové cvičenie.
Cvičenie v prírode (1.stupeň) začína o 8.00 a bude trvať v rozsahu rozvrhu hodín príslušného ročníka.
Účelové cvičenie (2.stupeň) začína o 8.00 a končí o 13.30.

Bližšie informácie podajú triedni učitelia.
Školský klub detí funguje v bežnom režime.


Ešte krúžky
uverejnené: 21.09.2014, upravené 26.09.2014 


Vážení rodičia,
od 29.9.2014 začína krúžok PROGRAMOVANIE NA POČÍTAČI pod vedením p. Kováča.
(pondelok 15.30 - 17.00)
Na tento krúžok sa dal tiež uplatniť vzdelávací poukaz.

Nela Portella vedúca krúžku PORTELITAS (latino tance) rozširuje svoju ponuku o tanec HIP-HOP, vhodný aj pre chlapcov. Vek záujemcov je rozšírený od 4 do 11 rokov.
Kontakt na Nelu Portella: mobil: 0911 767 333, mail: portellaneli@gmail.com


Rozvrh hodín
uverejnené: 18.09.2014 


Vážení rodičia,
kompletný rozvrh hodín pre Vaše deti v triedach 1. - 9. ročníka nájdete, ak kliknete v hornom menu
na "Šk.r. 2014/2015" a potom v bočnom menu na "Rozvrh hodín".

(Stačí klik na "Triedy" a vybrať si triedu Vášho dieťaťa, zobrazí sa Vám rozvrh hodín na tento šk.r.)


Oznam pre rodičov prvákov - stravovanie
uverejnené: 12.09.2014 


Vážení rodičia žiakov prvých tried,
Eurest, spol.s.r.o. žiada, aby ste si svoje deti odhlasovali zo stravy najneskôr v príslušný deň ráno priamo
v školskom bufete alebo u p. Vilmy Vlčkovej na tel.č. 0907 827 049.

Informácia pre záujemcov o Latino dance school
uverejnené: 12.09.2014 


Tanečná škola LATINIKO - prípravka začína svoju činnosť 15.9.2014 - PONDELOK o 17.30 v Zrkadlovej sále v 2. pavilóne ZŠ s MŠ Hargašova.
Ak máte záujem o činnosť v tomto záujmovom útvare a 15.9.2014 nebudete môcť prísť na zápis, môžete tak urobiť do konca septembra vždy v pondelok od 17.30 do 18.30 a v stredu od 16.30 do 17.30.
Tešíme sa na malé tanečníčky od 4 do 11 rokov.

Kontakt: p.Monika Valuchová 0905 557 113

Doplnená ponuka krúžkov na šk.r.2014/2015
uverejnené: 08.09.2014, doplnené: 09.09.2014
 

Opäť doplnená ponuka krúžkov na šk.r. 2014/2015
: TU

Nový krúžok - Programovanie na počítači
uverejnené: 08.09.2014 


Vážení rodičia,
v školskom roku 2014/2015 pribudol do ponuky nový krúžok - Programovanie na počítači.
Je určený pre žiakov prvého (3. - 4. ročník) a druhého stupňa ZŠ, ktorých zaujímajú počítače a programovanie.
LETÁČIK


Rodičovské združenie - ZMENA MIESTA KONANIA
uverejnené: 03.09.2014, doplnené 04.09.2014 


Vážení rodičia,
dňa 8. septembra 2014 o 17.00 sa uskutoční rodičovské združenie v telocvični školy.
 
Pre budúcich stravníkov v ŠJ
uverejnené: 31.08.2014


Vážení rodičia,
od 1.9.2014 sa mení dodávateľ stravy pre ZŠ s MŠ Hargašova. Spoločnosť Eurest odoslala informáciu o systéme stravovania všetkým žiakom cez maily rodičov. Ak ste nedostali informáciu cez mail, tak ešte aj 2.9.2014 sa budú v ŠJ vydávať čipy na stravovanie aj s potrebnými informáciami.

 
Pre budúcich prvákov
uverejnené: 31.08.2014


Vážení rodičia,
z dôvodu ochrany osobných údajov nebudú zoznamy prváckych tried zverejnené na webstránke školy a nebudú ani na bráne školy. Informáciu o tom, do ktorej prvej triedy je Vaše dieťa zaradené sme posielali 27.8. na rodičovské maily spolu s informáciou o organizácii prvého školského dňa.
Ďakujeme za pochopenie.

 
Ponuka ZUŠ J.Kresánka
uverejnené: 26.08.2014
, doplnenie 28.08.2014


Vážení rodičia,
ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo Základnú umeleckú školu prečítajte si letáčik s odbormi, ktoré ponúka ZUŠ J.Kresánka s elokovaným pracoviskom v ZŠ s MŠ Hargašova.

L E T Á Č I K

Doplnenie informácie o zápise do ZUŠ
Zápis žiakov a dodatočné prijímacie skúšky ZUŠ Jozefa Kresánka, elokované pracovisko Záhorská
Bystrica pre školský rok 2014/2015 sa koná
v utorok 2.9.2014 od 10.00 do 13.00
v stredu 3.9.2014 od 14.00 do 18.00
v triedach ZUŠ v pavilóne Školskej jedálne a v Ľudovom dome.

 
Vyučovanie od 3.9. do 5.9.2014
uverejnené: 26.08.2014
 

Žiaci 1.ročníka budú mať ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ - budú sa učiť 4 vyučovacie hodiny denne
(podľa pokynov triednych učiteľov).
 
Žiaci 2. – 9.ročníka sa budú učiť podľa rozvrhu hodín. 
 
Slávnostné otvorenie šk.r.2014/2015
uverejnené: 26.08.2014
 

Dňa 2.9.2014 o 8.30 bude slávnostne otvorený nový školský rok 2014/2015.

Časový harmonogram dňa 2.9.2014:
                   
 
*8.30 odchod žiakov 2. - 9. ročníka do tried pod vedením triednych učiteľov, triednické hodiny 
*8.45 slávnostné otvorenie hymnou SR 
*10.00 ukončenie, odchod domov do ŠKD 
*11.00 obed v školskej jedálni 
*ŠKD funguje v tento deň do 16.00  

Bližšie informácie pre prvákov:
 
 

Žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy 1.stupňa s rodičmi hlavným vchodom a riadia sa pokynmi učiteliek. Po slávnostnom otvorení šk.r hymnou SR bude nasledovať uvítací program pre prvákov. Po ukončení privítacieho programu odchádzajú žiaci a rodičia 1.ročníka do tried, kde bude organizačné rodičovské združenie. Ukončenie o 10.00 (odchod domov s rodičmi alebo do ŠKD).

U P O Z O R N E N I E   P R E   S T A R Š Í C H   Ž I A K O V 

Starší žiaci (2. - 9.r.) čakajú pred budovami na triednych učiteľov, ktorí ich o 8.30 odvedú do tried. 

Iba žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy hneď a s rodičmi.
 
 

Doplnenie ponuky krúžkov na šk.r.2014/2015
uverejnené: 15.08.2014, doplnené 24.8.2014


PONUKA ďalšieho krúžku
cez vzdelávací poukaz - Krúžok - ESPERANTO (jazykový kurz)
- pre žiakov 4. - 6. ročníka
Predbežný termín: streda od 14.00 do 15.00
Vedúca krúžku: Mgr. Reinvartová Marta

***
PONUKA tanečný krúžok - Latino tance "PORTELITAS"      *LETÁČIK       *PRIHLÁŠKA

- pre žiakov 1. - 3. ročníka
- na krúžok sa nedá uplatniť VZDELÁVACÍ POUKAZ, platí sa členské.

Termíny:  utorok 13.45 - 14.30 pre 1. ročník
                utorok 14.30 - 15.30 pre 2. a 3. ročník
                piatok 13.00 - 14.00 pre 1. ročník
                piatok 14.00 - 15.00 pre 2. a 3. ročník
 
Ponuka krúžkov na šk.r.2014/2015
uverejnené: 15.08.2014
 

Ponuka krúžkov na šk.r. 2014/2015
: TU
 
Stránkové dni počas prázdnin
uverejnené: 30.06.2014
Vážení rodičia,
stránkové dni a hodiny počas letných prázdnin sú nasledovné:

J Ú L
Streda 2.7.2014 - od 9.00 do 11.00
Streda 30.7.2014 - od 9.00 do 11.00

A U G U S T
Streda 20.8.2014 - od 9.00 do 11.00
Streda 27.8.2014 - od 9.00 do 11.00

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte Váš Web