obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Partneri školy
    - OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Údaje OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Príspevky a výdaje
      Stanovy OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Zápisnice zo stretnutí
Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 5/2 0 1 6

 


Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 4/2 0 1 5

Výdavky MŠ ku 25.05.2015

Výdavky ZŠ ku 25.05.2015


Príspevky MŠ k 16.01.2015

Príspevky ZŠ k 16.01.2015

Príspevky MŠ k 14.11.2014

Príspevky ZŠ k 14.11.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------
Školský rok 2013/2014

 
POĎAKOVANIE - august 2013                     POĎAKOVANIE - august 2014
Použitie financií z 2% za rok 2012             Financovanie detského ihriska
Príspevky MŠ k 30.06.2014                         Výdavky MŠ k 30.06.2014
Príspevky ZŠ k 30.06.2014                          Výdavky ZŠ k 30.06.2014


Príspevky MŠ k 09.04.2014: TU

Výdaje MŠ k 09.04.2014: TU

Príspevky ZŠ k 09.04.2014: TU

Výdaje ZŠ k 09.04.2014: TU

Príspevky MŠ k 09.01.2014: TU
 
 
Príspevky ZŠ k 09.01.2014: TU 
 
Využitie 2 % z daní z príjmu za rok 2012: TU

Príspevky MŠ k 24.11.2013: TU

Príspevky ZŠ k 24.11.2013: TU

-------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2012/2013


Príspevky ZŠ k 19.2.2013    TU

 
Príspevky MŠ k 19.2.2013   TU

Prehľad výdavkov ZŠ k 19.2.2013   TU

Prehľad výdavkov MŠ k 19.2.2013   TU

Príspevky ZŠ k 28.1.2013    TU

Príspevky MŠ k 28.1.2013   TU

Príspevky ZŠ ku 12.11.2012   TU
 
 
Príspevky MŠ ku 12.11.2012  TU 
____________________________________________________________________________ 
 
Školský rok 2011/2012

Zosumarizovanie šk.r.2011/2012  

Milí rodičia,  
v minulom šk. roku ste prispeli spolu sumou 8 634,- € v podobe príspevkov,  
sponzorských darov a 2% daní z príjmu.
 
Prehľad všetkých príjmov, výdavkov a využitie týchto finančných prostriedkov  
(vrátane zostatku zo šk. r. 2010/11) nájdete v priložených dokumentoch. 
Príspevky podľa tried  2011/2012      TU
Príjmy celkove                                 TU
2% daní z príjmu 2011                     TU
 
Výdavky 2011/2012                          TU
 
____________________________________________________________________________
 
Školský rok 2010/2011 
 
Prehľad výdavkov a sumár šk.r.2010/2011:  TU 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web