obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Partneri školy
    - OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Údaje OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Príspevky a výdaje
      Stanovy OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Zápisnice zo stretnutí
Z Á P I S N I C E   Z O   S T R E T N U T Í
triednych dôverníkov


2017
2018
15.03.2018  
  
2014 
2015 
2016 
2011 
2012 
2013 
 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web