obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Školská jedáleň
    Stravovacia komisia
   Objednávanie stravy
S T R A V O V A C I A    K O M I S I A

Zloženie stravovacej komisie:


predseda

Ďuriančiková Lenka - zástupca za rodičov ZŠ

členovia            
 
Bačová Martina - zástupca za rodičov MŠ                          
Mazáčková Viera - zástupca za MŠ                                        
 
Kovarovičová Ingrid - zástupca za ZŠ 1.st.                                   
Soták Ján - zástupca za ZŠ 2.st.                                  
 
Mesková Dana - zástupca dodávateľa stravy                     
   
Hostia:   
Kaliariková Zuzana - riaditeľka ZŠ s MŠ
Privitzer Peter - zástupca dodávateľa stravy                              
  *ŠTATÚT STRAVOVACEJ KOMISIE 
 
    


  *STRETNUTIE 24.09.2014 - zápisnica    
 

   *STRETNUTIE 19.10.2015 - 
pisnica        

   *STRETNUTIE 10.11.2015 -
zápisnica  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web