obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Základná škola
    História školy
    Dokumenty
    Pomôcky pre vyššie ročníky
    Úspešní žiaci
    Školský časopis
    Zápis do 1. ročníka ZŠ
    Testovanie 5
    Testovanie 9
Ú S P E Š N Í   Ž I A C I

G R A T U L U J E M E !!!


Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 7/2 0 1 8  
 
 

JESENNÝ ZBER PAPIERA 2017 
Celkom odovzdaných kg papiera: 9693 kg 
Najlepšia trieda: 1498,5 kg - 4.B 
Najlepší ročník: 3. ročník - 2248,5 kg 
Najviac  odovzdal: BEDNÁR Branislav   (3.A) – 700 kg 
  
 


PYTAGORIÁDA – kategória P3
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Lea Mišík 3.A  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P4  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Alžbeta Zámečníková 4.B  
2.Patrick Turek 4.A  
   Michal Bošňák 4.B  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P5  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Samuel Žúbor 5.B  
   Martin Straka 5.A  
   Matej Ševčík 5.B  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P6  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Klára Albertová 6.B  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P7  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Jakub Špányi 7.A  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P8  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Patrik Bartoš 8.B  
2.Alan Kubaský 8.B  
   
 

  
ŠALIANSKY MAŤKO 
Kategória 2. a 3.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 
1.m. Samuel Mikuš 2.A
2.m. Kristína Šujanová 3.B
3.m. Zuzana Lisková 3.A
 
 
Kategória 4. a 5.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 
1.m. Daniel Frkala 4.A
2.m. Veronika Tekerová 4.B
3.m. Kristián Ondriska 5.B
 
 
Kategória 6. a 7.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 
1.m. Lillian Požgay 6.A
2.m. Laura Lengyelová 6.B
3.m. Luisa Weiss 6.B
1.m. Lillian Požgay, 6.A
 


CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ iBobor 
Kategória DROBEC 
1.m. Kristína Šujanová 3.B   
(V celoslovenskom meradle sa umiestnila tiež na 1.mieste.) 
2.m. Matúš Vell 3.A
3.m. Lea Mišík 3.A, Michal Adam 3.B
 
Kategória BOBRÍK 
1.m. Klára Kobielska 5.A, Samuel Žúbor 5.B
(V celoslovenskom meradle sa umiestnili tiež na 1.mieste.) 
2.m. Andrea Kováčová 5.A, Matej Ševčík 5.B
3.m. Adela Fejfárová 5.A
 
Kategória BENJAMÍN 
1.m. Laura Lengyelová 6.B
2.m. Mathias Suroviak 7.A
3.m. Adam Grandtner 7.A
 
Kategória KADET 
1.m. Matúš Makovinský 8.A
2.m. Alan Kubaský 8.B
3.m. Patrik Bartoš 8.B


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 8. a 9.ročník 
Školské kolo 
Okresné kolo 
 
1.m. Dominik Dielessen 9.A
2.m. Dennis Požgay 8.B
2.m. Patrik Adamovič 8.B
3.m. Timotej Švec 8.A
 
 


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Kategória 4. – 7. ročník 
Školské kolo 
Okresné kolo 
 
1.m. Viktor Oravkin 4.A
2.m. Jakub Špańyi 7.A
3.m. Martin Brodňan 5.B
 
 


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  
Kategória 8. a 9. ročník  
Školské kolo   
Okresné kolo 
   
1. Ondrej Apalovič, 8.B 
 
   
2. Viktória Udvardyová, 8.A 
2. Jakub Kapánek, 8.A 
2. Ema Hrubovčáková, 8.B 
  
   
3. Matúš Makovinský, 8.A  
   
   

 

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 6/ 2 0 1 7

JARNÝ ZBER PAPIERA 


TURNAJ VO VYBÍJANEJ BRATISLAVSKÝCH ŠKÔL – 2.miesto 
Žiaci 2.A triedy 
Martin Špaček 
Oliver Gandi 
Filip Lenčeš 
Oliver Sajan 
Matúš Vell 
Michal Kopčák 
Laura Šelestiaková 
Lucia Períčková 
Nela Pavlíková 
Zuzana Lisková 
Laura Kizeková 
Lujza Filipová 


SÚŤAŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV – 1.miesto 
 
DIEŤA ŽIVOTA – 2.miesto 
8.A Kopčáková Ema 
8.A Staráčková Vanessa 
8.A Kližanová Kristína 
8.A Kralovičová Lucia 
9.A Antáleková Natália 


KLOKAN – najúspešnejší žiaci 
1.C Kováčová Natália – 100% 
1.C Hroncová Hana – 90% 
1.C Sika Marek – 90% 
3.B Tekerová Veronika – 90% 
5.A Krettová Viktória – 90,8% 
5.B Lengyelová Laura – 95% 
7.B Saxa Adam – 90,8% 


PIKOPRETEK – najúspešnejšie družstvo 
3.miesto 
5.A Neumahr Martin, Mečiar Rastislav 
5.B Lengyelová Laura, Bilka Pavol 


ARCHIMEDIÁDA – kategória G
Školské kolo 
 Okresné kolo
 Krajské kolo
 
1.Jakub Kapánek 7.A
2.Alan Kubaský 7.B
3.Adam Saxa 7.B
4. Dennis Požgay 7.B


 


Slávik Slovenska 1.kategória 
Školské kolo   
Okresné kolo 
Krajské kolo 
     1. Eliana Kulišeková, 2.B
     2.  Vanessa J. Novomeská, 2.C   
     3.  Veronika Tekerová, 3.B

 
Slávik Slovenska 2.kategória
Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo
1. Adela Fejfárová, 4.A
2. Terézia Besedičová, 5.B
3. Zuzana Schultzová, 4.B
   
Slávik Slovenska 3.kategória
Školské kolo   
Okresné kolo 
Krajské kolo 
---
 
 


Hviezdoslavov Kubín 1.kategória (2. – 4.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Tereza Scheinerová 4.B
2.Veronika Tekerová 3.B
3.Marek Kulíšek 4.A
Čestné uznanie
Tereza Scheinerová 4.B
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Ela Hrubovčáková 4.A
2.Ivana Trnovská 3.A
3.Mária Reľovská 4.A
 
 

 
Hviezdoslavov Kubín 2.kategória (5. – 6.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Rian Mitašík 5.A
2.Terézia Besedičová 5.B
3.Hanka Matejovičová 5.B
 2.Rian Mitašík 5.A
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Lillian Požgay 5.A
2.Andrej Znamenáček 5.A
3.Laura Lengyelová 5.B
 
 


Hviezdoslavov Kubín 3.kategória (7. – 9.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.neudelené
2.Alan Kubaský 7.B
3.Adam Saxa 7.B
 
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Alexandra Miškivová 8.A
2.Natália Antáleková 9.A
3.Ondrej Apalovič 7.B
 
 


OLYMPIÁDA Z MATEMATIKY 
Okresné kolo - kategória Z5 
1.Krettová Viktória 5.A
1.Páchnik Dávid 5.A
1.Znamenáček Andrej 5.A
 
Úspešní riešitelia: 
Ďuriančik Michal 5.B
Johnston Alex John 5.B
Kováč Tomáš 5.A


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória D 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Miškivová Alexandra 8.A
2.Maderová Paulína 8.A
3.Bilka Michal 8.A
2.m. Miškivová Alexandra 8.A
 


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória E 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 Krajské kolo
1.Kapánek Jakub 7.A
2.Apalovič Ondrej 7.B
3.Horváth Krištof 7.B
1.m. Kapánek Jakub 7.A
6.m. Apalovič Ondrej 7.B
5.m. Horváth Krištof 7.B
 3.m. Kapánek Jakub 7.A


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória F 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Kapánek Lukáš 6.A
2.Prokop Samuel 6.A
3.Rohlíček Daniel 6.A
3.m. Kapánek Lukáš 6.A
 


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 8. – 9.ročník 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
 
1.Kopčáková Ema 8.A
2.Veselá Vanesa 8.A
3.Kližanová Kristína 8.A
 3.m. Kopčáková Ema 8.A
 


Zber papiera 2016 – jesenný zber 

Jednotlivci - najlepší zberači

Ondrík Rybiansky z 3. B  (772 kg)

Laura Šelestiaková z 2.A  (762 kg)

Laura Vöröšová zo 6.A  (675 kg)

Nelka Pavlíková z 2.A  (544 kg)
 
Henrich Grosz z 3.B  (516 kg) 
Miško Soták z 3.B  (248 kg)
Martinka Matyášová zo 4.B  (191 kg)

Ivanka Trnovská z 3.A  (152 kg)

Dušan Liška zo 4.B  (109 kg)
 

Kolektívy - 1.stupeň                                           Kolektívy - 2.stupeň
 
1.m.  Trieda 3.B (1828 kg)                     1.m.  Trieda 6.A (675 kg)   
2.m.  Trieda 2.A (1755 kg)                      2.m.  Trieda 5.B (313 kg)   
3.m.  Trieda 4.B (563 kg)                       3.m.  Trieda 9.A (268 kg)   


2016 WADF WORLD DANCE CHAMPIONSHIP 
Dance Show Traditional Juveniles L.Teams 
1.miesto Sofia Prvoničová 4.A
                 Michaela Polláková 4.A
                 Martina Matyášová 4.B


PYTAGORIÁDA – kategória P7 
Školské kolo 
 Okresné kolo 
 
1.Patrik Bartoš 7.B
2.Alan Kubaský 7.B
 
 


PYTAGORIÁDA – kategória P6 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Mathias Suroviak 6.A
 4.m. Mathias Suroviak 6.A
 


PYTAGORIÁDA – kategória P5 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Dávid Páchnik 5.A
2.Laura Lengyelová 5.B
   Tomáš Kováč 5.A
3.Michal Ďuriančik 5.B
7.m. Laura Lengyelová 5.B
14.m. Dávid Páchnik 5.A
 


PYTAGORIÁDA – kategória P4 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Andrea Kováčová 4.A
   Martin Straka 4.A
3.Meggie Malíková 4.A
 1.m. Andrea Kováčová 4.A
 


PYTAGORIÁDA – kategória P3 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Ivana Kováčová 3.A
   Viktor Oravkin 3.A
3.Veronika Tekerová 3.B
 2.m. Ivana Kováčová 3.A
 


Stolný tenis – dievčatá 
Okresné kolo 
 
2.miesto
Linda Bednárová 4.B
Kristína Bilačičová 5.A
Mária Reľovská 4.B
Hana Stankovičová 3.A
 


Stolný tenis – chlapci 
Okresné kolo 
 
3.miesto
Michal Bilka 8.A
Pavol Bilka 5.B
Viktor Kohút 7.B
Martin Straka 4.A
 


Šaliansky Maťko 
Školské kolo 
  Okresné kolo
  Krajské kolo
1.Daniel Frkala 3.A 
  1.m. Daniel Frkala 3.A
  
2.Lillian Požgay 5.A 
  
  
3.Amalia Repová 4.B 
  
  


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 1B 
Školské kolo 
  Okresné kolo
  
1. Dominik Dielessen 8.A 
 4.m. Dominik Dielessen 8.A
  
2.Eduard Pekarovič 8.A 
  
  
3.Andrej Prepik 9.A 
  
  


Celoslovenská súťaž iBOBOR 
UMIESTNENIE V RÁMCI ZŠ s MŠ Hargašova 
Kategória BOBRÍK 
1.Adela Fejfárová 4.A (100%) 
   Andrea Kováčová 4.A (100%)

Žiačky A.FEJFÁROVÁ a A.KOVÁČOVÁ zo 4.A sa umiestnili na 1. mieste aj v celoslovenskom meradle. 
  
2. Zuzana Schultzová 4.B
3. Klára Kobielska 4.A
     Amália Repová 4.B
     Rastislav Ševčík 4.A
Kategória BENJAMÍN 
1. Alan Kubaský 7.B
2. Viktória Krettová 5.A
3. Michal Ďuriančik 5.B
    Tomáš Kováč 5.A
    Viktória Udvardyová 7.A
Kategória KADET 
1. Roman Mašek 9.A
2. Natália Antáleková 9.A
3. Kristína Kližanová 8.A