obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Základná škola
    História školy
    Dokumenty
    Pomôcky pre vyššie ročníky
    Úspešní žiaci
    Školský časopis
    Zápis do 1. ročníka ZŠ
    Testovanie 5
    Testovanie 9
Ú S P E Š N Í   Ž I A C I

G R A T U L U J E M E !!!


Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 7/2 0 1 8Územná súťaž družstiev prvej pomoci – kategória DMZ II.stupňa 
2.m. Kližanová Kristína 9.A 
         Kopčáková Ema 9.A 
         Kralovičová Lucia 9.A 
         Staráčková Vanessa 9.A 
         Mečiarová Ema 9.A 
         Veselá Vanesa 9.A 


Slávik Slovenska  
1.kategória (1.- 3.roč.) 
Školské kolo  
Okresné kolo  
Krajské kolo  
1.m. Eliana Kulišeková 3.B 
2.m. Ema Tvrdoňová 1.C 
3.m. Vanesa Novomeská 3.C 
  1.m. Eliana Kulišeková 3.B
 3.m. Eliana Kulišeková 3.B
2.kategória (4.- 6.roč.) 
Školské kolo  
Okresné kolo  
Krajské kolo  
1.m. Marek Kulišek 5.A 
2.m. Manuela Trgová 4.A 
3.m. Adela Fejfárová 5.A 
  1.m. Marek Kulišek 5.A
  
    
 
Hviezdoslavov Kubín – 3.kategória (7.- 9.r.) 
Prednes poézie 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
2.m. Alan Kubaský 8.B
3.m. Vanesa Veselá 9.A
 
 
Prednes prózy 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Viktória Remeníková 8.A
2.m. Kristína Kližanová 9.A
3.m. Ema Mečiarová 9.A
 
 
 


Hviezdoslavov Kubín – 2.kategória (5.- 6.r.) 
Prednes poézie 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Nina Sarkarová 5.B
2.m. Mária Reľovská 5.A
3.m. Šimon Saxa 5.B
 
 
Prednes prózy 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Klára Kobielska 5.A
2.m. Ela Hrubovčáková 5.A
3.m. Matej Ševčík 5.B
 
 


Hviezdoslavov Kubín – 1.kategória (2.- 4.r.) 
Prednes poézie 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Eliana Kulišeková 3.B
2.m. Julietta Juríková 2.B
3.m. Ivana Kováčová 4.A
3.m. Eliana Kulišeková 3.B
 
Prednes prózy 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Daniel Frkala 4.A
2.m. Michaela Baslíková 4.B
3.m. Viola Zámečníková 2.A
 
 


Olympiáda z dejepisu 
Okresné kolo – kategória D
Okresné kolo – kategória E
Okresné kolo – kategória F
2.Ondrej Apalovič 8.B
3.Jakub Kapánek 8.A
 
1.Lukáš Kapánek 7.A
1.Laura Lengyelová 6.B


Olympiáda z biológie – kategória C (8. a 9.ročník)
Školské kolo
Okresné kolo
Krajské kolo
1.Jakub Kapánek 8.A
2.Nikol Richterová 9.A
3.Matúš Makovinský 8.A
3.Ondrej Apalovič 8.B
 1. Jakub Kapánek 8.A
 1. Jakub Kapánek 8.A


JESENNÝ ZBER PAPIERA 2017 
Celkom odovzdaných kg papiera: 9693 kg 
Najlepšia trieda: 1498,5 kg - 4.B 
Najlepší ročník: 3. ročník - 2248,5 kg 
Najviac  odovzdal: BEDNÁR Branislav   (3.A) – 700 kg 
  
 


PYTAGORIÁDA – kategória P3
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Lea Mišík 3.A  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P4  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Alžbeta Zámečníková 4.B  
2.Patrick Turek 4.A  
   Michal Bošňák 4.B  
 5. Patrick Turek 4.A (úspešný)
 
PYTAGORIÁDA – kategória P5  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Samuel Žúbor 5.B  
   Martin Straka 5.A  
   Matej Ševčík 5.B  
 10. Martin Straka 5.A (úspešný)
 
PYTAGORIÁDA – kategória P6  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Klára Albertová 6.B  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P7  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Jakub Špányi 7.A  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P8  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Patrik Bartoš 8.B  
2.Alan Kubaský 8.B  
 8. Alan Kubaský 8.B (úspešný)
 
 

  
ŠALIANSKY MAŤKO 
Kategória 2. a 3.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 
1.m. Samuel Mikuš 2.A
2.m. Kristína Šujanová 3.B
3.m. Zuzana Lisková 3.A
 
 
Kategória 4. a 5.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 
1.m. Daniel Frkala 4.A
2.m. Veronika Tekerová 4.B
3.m. Kristián Ondriska 5.B
 
 
Kategória 6. a 7.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 Krajské kolo
1.m. Lillian Požgay 6.A
2.m. Laura Lengyelová 6.B
3.m. Luisa Weiss 6.B
1.m. Lillian Požgay, 6.A
4.m. Lillian Požgay 6.A


CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ iBobor 
Kategória DROBEC 
1.m. Kristína Šujanová 3.B   
(V celoslovenskom meradle sa umiestnila tiež na 1.mieste.) 
2.m. Matúš Vell 3.A
3.m. Lea Mišík 3.A, Michal Adam 3.B
 
Kategória BOBRÍK 
1.m. Klára Kobielska 5.A, Samuel Žúbor 5.B
(V celoslovenskom meradle sa umiestnili tiež na 1.mieste.) 
2.m. Andrea Kováčová 5.A, Matej Ševčík 5.B
3.m. Adela Fejfárová 5.A
 
Kategória BENJAMÍN 
1.m. Laura Lengyelová 6.B
2.m. Mathias Suroviak 7.A
3.m. Adam Grandtner 7.A
 
Kategória KADET 
1.m. Matúš Makovinský 8.A
2.m. Alan Kubaský 8.B
3.m. Patrik Bartoš 8.B


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 8. a 9.ročník 
Školské kolo 
Okresné kolo 
 
1.m. Dominik Dielessen 9.A
2.m. Dennis Požgay 8.B
2.m. Patrik Adamovič 8.B
3.m. Timotej Švec 8.A
 
 


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Kategória 4. – 7. ročník 
Školské kolo 
Okresné kolo 
 
1.m. Viktor Oravkin 4.A
2.m. Jakub Špańyi 7.A
3.m. Martin Brodňan 5.B
 
 


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  
Kategória 8. a 9. ročník  
Školské kolo   
Okresné kolo 
   
1. Ondrej Apalovič, 8.B 
 
   
2. Viktória Udvardyová, 8.A 
2. Jakub Kapánek, 8.A 
2. Ema Hrubovčáková, 8.B 
  
   
3. Matúš Makovinský, 8.A  
   
   

 

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 6/ 2 0 1 7

JARNÝ ZBER PAPIERA 


TURNAJ VO VYBÍJANEJ BRATISLAVSKÝCH ŠKÔL – 2.miesto 
Žiaci 2.A triedy 
Martin Špaček 
Oliver Gandi 
Filip Lenčeš 
Oliver Sajan 
Matúš Vell 
Michal Kopčák 
Laura Šelestiaková 
Lucia Períčková 
Nela Pavlíková 
Zuzana Lisková 
Laura Kizeková 
Lujza Filipová 


SÚŤAŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV – 1.miesto 
 
DIEŤA ŽIVOTA – 2.miesto 
8.A Kopčáková Ema 
8.A Staráčková Vanessa 
8.A Kližanová Kristína 
8.A Kralovičová Lucia 
9.A Antáleková Natália 


KLOKAN – najúspešnejší žiaci 
1.C Kováčová Natália – 100% 
1.C Hroncová Hana – 90% 
1.C Sika Marek – 90% 
3.B Tekerová Veronika – 90% 
5.A Krettová Viktória – 90,8% 
5.B Lengyelová Laura – 95% 
7.B Saxa Adam – 90,8% 


PIKOPRETEK – najúspešnejšie družstvo 
3.miesto 
5.A Neumahr Martin, Mečiar Rastislav 
5.B Lengyelová Laura, Bilka Pavol 


ARCHIMEDIÁDA – kategória G
Školské kolo 
 Okresné kolo
 Krajské kolo
 
1.Jakub Kapánek 7.A
2.Alan Kubaský 7.B
3.Adam Saxa 7.B
4. Dennis Požgay 7.B


 


Slávik Slovenska 1.kategória 
Školské kolo   
Okresné kolo 
Krajské kolo 
     1. Eliana Kulišeková, 2.B
     2.  Vanessa J. Novomeská, 2.C   
     3.  Veronika Tekerová, 3.B

 
Slávik Slovenska 2.kategória
Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo
1. Adela Fejfárová, 4.A
2. Terézia Besedičová, 5.B
3. Zuzana Schultzová, 4.B
   
Slávik Slovenska 3.kategória
Školské kolo   
Okresné kolo 
Krajské kolo 
---
 
 


Hviezdoslavov Kubín 1.kategória (2. – 4.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Tereza Scheinerová 4.B
2.Veronika Tekerová 3.B
3.Marek Kulíšek 4.A
Čestné uznanie
Tereza Scheinerová 4.B
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Ela Hrubovčáková 4.A
2.Ivana Trnovská 3.A
3.Mária Reľovská 4.A
 
 

 
Hviezdoslavov Kubín 2.kategória (5. – 6.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Rian Mitašík 5.A
2.Terézia Besedičová 5.B
3.Hanka Matejovičová 5.B
 2.Rian Mitašík 5.A
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Lillian Požgay 5.A
2.Andrej Znamenáček 5.A
3.Laura Lengyelová 5.B
 
 


Hviezdoslavov Kubín 3.kategória (7. – 9.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.neudelené
2.Alan Kubaský 7.B
3.Adam Saxa 7.B
 
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Alexandra Miškivová 8.A
2.Natália Antáleková 9.A
3.Ondrej Apalovič 7.B
 
 


OLYMPIÁDA Z MATEMATIKY 
Okresné kolo - kategória Z5 
1.Krettová Viktória 5.A
1.Páchnik Dávid 5.A
1.Znamenáček Andrej 5.A
 
Úspešní riešitelia: 
Ďuriančik Michal 5.B
Johnston Alex John 5.B
Kováč Tomáš 5.A


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória D 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Miškivová Alexandra 8.A
2.Maderová Paulína 8.A
3.Bilka Michal 8.A
2.m. Miškivová Alexandra 8.A
 


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória E 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 Krajské kolo
1.Kapánek Jakub 7.A
2.Apalovič Ondrej 7.B
3.Horváth Krištof 7.B
1.m. Kapánek Jakub 7.A
6.m. Apalovič Ondrej 7.B
5.m. Horváth Krištof 7.B
 3.m. Kapánek Jakub 7.A


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória F 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Kapánek Lukáš 6.A
2.Prokop Samuel 6.A
3.Rohlíček Daniel 6.A
3.m. Kapánek Lukáš 6.A
 


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 8. – 9.ročník 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
 
1.Kopčáková Ema 8.A
2.Veselá Vanesa 8.A
3.Kližanová Kristína 8.A
 3.m. Kopčáková Ema 8.A