obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Zverejňovanie
    - zmluvy
    objednávky
    faktúry 1
    faktúry 2
    faktúry 3
    faktúry 4
    faktúry 5
    faktúry 6
    faktúry 7
    faktúry 8
    faktúry 9
    faktúry 10
    faktúry 11
    faktúry 12
    faktúry 13
    faktúry 14
    faktúry 15
    faktúry 16
    faktúry 17
    faktúry 18
    faktúry 19
    faktúry 20
    faktúry 21
    faktúry 22
    faktúry 23
    + faktúry 24

Z V E R E J Ň O V A N I E  v zmysle zákona č.546/2010 Z.z.  
  
 

- zmluvy                                 Z M L U V Y   od šk.r. 2015/2016


- objednávky

- faktúry
                                F A K T Ú R Y   od decembra 2015

 
 Faktúry   
11.2011 - 3.2013  
Faktúry   
rok 2013   
Faktúry   
rok 2014
  
 
Faktúry
rok 2015
 
 
Faktúry
rok 2016
 
 
  
  faktúry 2   
  faktúry 3   
  
  
  
 faktúry 9   
  
  
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web