obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Verejné obstarávanie
    Informácie
    Nadlimitné zákazky
    Podlimitné zákazky
    Jednoduché zákazky
    Vyhodnotenia
V Y H O D N O T E N I A  
 
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 44 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ   
  
Verejný obstarávateľ: ZŠ s MŠ 
Sídlo verejného obstarávateľa: Hargašova 5, 841 06 Bratislava 

*** 2016
Predmet zákazky:
Druh postupu:

*** 2014
Predmet zákazky: Zabezpečenie stravovacích služieb
 
Druh postupu: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  (zverejnené 03.03.2014)  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web