obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Verejné obstarávanie
    Informácie
    Nadlimitné zákazky
    Podlimitné zákazky
    Jednoduché zákazky
    Vyhodnotenia
V E R E J N É   O B S T A R Á V A N I E 
 
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zmena č. 95/ 2013 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2013 zverejňujeme:

Identifikácia: ZŠ s MŠ Hargašova 5, 841 06 Bratislava
IČO: 036070998
DIČ: 2021601538
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web