obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Partneri školy
    - Rodičovské združenie RZH
      Údaje OZ RZH
      Triedni dôverníci
      Príspevky a výdaje
      Stanovy RZH
      2% dane z príjmu
      Zápisnice zo stretnutí
Triedni dôverníci v šk.r. 2016/2017:          
  
Predseda OZ: Rastislav Šesták
Podpredseda pre MŠ: Ing. Igor Tomek
Podpredseda pre ZŠ: Mgr. Ľubica Sajanová
Predseda revíznej komisie: Ing. Renata Leškovská
Tajomník (hospodár): Eva Matyášová

:         
  
kačičky          Alena Paľovová
veveričky       Lucia Novotná

včielky           Ing. Igor Tomek            
lienky            Ing. Martin Hrmo
lastovičky       Ján Tvrdoň
sovičky          Miriam Tóthová
  

:
  
I.A      Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
I.B      Ing. Katarína Jány
I.C      Rastislav Šesták
II.A     Martin Šelestiak

II.B      Alenka Fábryová
II.C
      Monika Krčmárová
III.A     Ing. Renata Leškovská
III.B     Zuzana Janotová
IV.A     Mgr. Ľubica Sajanová
IV.B     Eva Matyášová
V.A      Janette Kvasnicová, Janka Neumahrová
V.B      Bc. Martina Baranovičová  
VI.A     Denisa Kiszel
VII.A    Monika Machová
VII.B
    Iľja Druzhkov
VIII.A   Daniela Kopčáková
IX.A     Denisa Mikletičová
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web